ǁ

 
: ی
ϐ: ϡ 
: :
:   ی : ǘ
: :
: : 1389
 
:
ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ȁی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݡ ی ݡ ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی э ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ϡ ϐی ی ѐ ی ϐی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ǘی Ԙ ی ی .
:
ی:
ǁ:
:
یǎ:
ی:
Ș:
ی ǁ:
ǁ:

یԐ 17
: ی 21
: ی 23
یی 23
1- : 31
) 31
) ǘ: 35
) 37
) 39
) 42
) 48
2- : 53
1. ی: 56
2. ی: 56
3. یییی: 57
4. ی: 58
5. یی: 61
6.: 65
: 66
1- ی 67
: : 68
1. : 68
2. ی: 68
3. ییی: 70
4. јی: 72
5. ی: 73
- : 74
1. : 74
2. : 76
3. : 77
4. Ԙ: 79
5. ی: 81
6. : 81
2- 83
1- : 83
1. 84
) ی: 84
) : 87
) : 88
) : 90
) : 90
2. Ҙ 91
Ҙڐ 92
3. 95
4. ی 96
5. 97
1. : 98
2. ی: 99
3. : 102
4. : (ی) 105
5. : 107
2-) 108
1. 108
) ی: 108
) یی: 112
1. یی: 113
2. : 113
3. ی: 114
4. : 116
5 : 118
6 : 118
7 : 119
8 یʝ: 120
9 یی: 120
10 Ǎی: 122
11 : 122
12 یی: 123
13 ށی: 123
14- ی: 124
) : 125
1. : 125
2. : 126
3. یҘی: 127
4. ییǘ: 127
5. ʐی: 128
6. یی: 129
7. : 131
2. Ҙ 132
3.ی 133
4. 133
3-) 135
1. : 135
) ی: 135
) ییییی 135
) ییӝ 136
2. : 136
1 2 3 4) і䖐昖ییИی 136
5) : 137
6) 138
7) 141
8) 142
9) 146
10) 148
11) () 149
12) 154
13) 158
یڝی 163
: 165
䐝ی 167
1- 168
2- ͘ 170
1. ͘ʘیی: 170
2. ͘ی: 173
3- 175
) : 176
یی 176
ییی 186
1- 187
2- 188
3- 192
4- 193
5- 194
6- Ә 199
7- 204
8- 207
9- э 209
10-) сیی 212
11) ј 214
12-) ی 215
13-) 216
) : 217
یی 217
ییی 227
1- یʿ 227
2- 231
3- 232
4-) 238
5-) 241
6- 244
7- ѐ 251
-) ѐ: 252
یݐی 252
ییی 257
یییی 270
یݐیی 274
1-䝍یی 274
2-ی 277
3-یȝیی 278
4-Ԙ 281
5-ې 283
6- 286
7- 289
8- 293
9- ی 296
10- 298
11- 300
12- 303
13-ǁی 306
14- ی 307
یی 309
یی: 311
ی: 313
ی: 314
ی: 314
4- ی 315
1-) 316
2-) 319
3-) 319
320
5- 321
1- : 322
2- ᝐیی: 322
3- ݝیی: 323
4- : 325
5- 329
6- ییی 335
7- 342
8- ی 348
9- ʘ 352
10- یǝی 361
11- јی 376
12- 386
13- ی 391
14- ρی 396
15- 398
6- 402
1. ی 403
2. یی 410
7- 424
) ی: 425
) یی: 425
1-) 426
2-) 431
3-) ʘ 434
4-) 437
5-) 443
6-) ѐ 448
یڝی 469
: ی 471
473
ی 473
1- یی 480
ݖیϐѐیی 483
Ȗیییی 486
̖сیییی 491
2 ی 493
ݖیی 493
Ȗیی 494
1 یی: 494
2 یی: 495
3 ی 505
1 ی: 506
2 506
3 ی: 510
4 ی 510
5یی 511
6 Ȑ 515
یڝی 519
یڝییی 521
523


یԐ
Ԙی ی ی ی ʝیی ی ی ی ی : { ی ی یݘ ی} ... ݘ ی ی ی یی ی ی ǐیی ͘ ی ی ی ی ی.
ی ی ی :
{ ی ی ی}
ی Ԙی ی ی () Ԙ ʻ
ی یی ی Ԙی ی ی یی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی 捘ی ی 坐 ʡ ی ^ ی| ی ϐ ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ԝی یی ی ی یی ͝ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی э ی ȝ ی. ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی 坍 ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ѐ ی ی ϐی یی.
ی ݘ ی ی یی ی ی ی ϐی ی ی ی ϐی Ͽ ی ᝐیی یی ی یی ی ی ǘیی ی ی ی ی ی ϐی ǘ ȘϿ ϡ ύ :

. : ϻ.
Ͽ ѐ ǐ ʿ Ͽ ϐ ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی 1388 ی ی ی ی ی ی ϐی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ϐی ی ی یی Ǎی یی یی ی ی.
ی ѐ ی ی ی ǡ ی ʺ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی Ͽ ی ͘ی Ͽ ی یی ی ی ی Șѐیی ی ی ʿ
ی ی . ی ی ی ی ی .
ی ɝ
ی - یϝ یی
6 ی ی 1430 .
10 1388 .  
: ی


ی


ی ی
ی ی ی ی ی ی ی ی э یی یی ی ی ی ی ی ی ی ʿ
ی ی ی یی:
{ }
ϐ ی Ӂ ʻ.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϐ ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی یی ی یی ی ϡ ی یی ی ییی یی ی ی ی Ș ییϡ یϡ ی یϡ ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ʘیی ی ی ی ی ʘیی ی یی ی ی ǐ ی ی.
ی ی ی ی یی ی ʘیی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی یϐ .
یی:
ی ی ی ی
ی ی ی ی ی ǘ . ی ی ی Ș . یϘ ی ǐэ یʝیی ی ی ی ی ی ی ی .
ی یی ی ی И ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ی .

ی ј

ی ی ی

ی ɝ ی ی ی ی 坐یی :
1) { }
() ی ѐ ی ی.
2) { }
ی ی ی ј ی ی ی (ی) .
3) { }
ی ی () ی یی ی ی ی.
4) { }
ѐ ȁی ی ی ی ی یی ی ی.
5) { ... }
ی یی ی .
6) { ... }
ی ی ی .
7){... ... }
... ی ی ی ی ی ی ی...
8){... ... }
ی ѐ .
9) { ... }
ی ی ی ی .
ی 20 ی ی ی ی ی . ییی ی {ی } ی ی ی ی ʡ ی یی یѻ ی : یی ( ی ی ) یی ی ( ی ی ی).
& ی ی : ی ی ی ی یј ϡ ی ی ی ی ʐ ی э یی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی& ڝی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی Ԙی ی ی یی.
یϘ ی ی :
{ }:
ی ی ǘی ی
یی ی ی ی ی ی˻ یی ǘی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی& ی ی ϐ ی ʡ ϐ ǘ ی یی {ی Ԙ} : ی Ԙѐ ϡ :
{ ǘ ی ی ی ی Ԙ }:
ی ی ی ی ی ϐی ی ی Ӂی یی Ϙ .
ی ی ی ی ی ی : ی ӁӐی یی ی ی :Ԙѐی Ӂی یی ی ی یϡ ی ی ǘی ی Ԙ ی یی یی ی Ԙѐی ʝی ی .
ی یϐ :
{ }
ی ی ی ی ی ی .
ɻ ی ی јی э Ϙ ϡ ی ǻ ی ی یی ی یی ی ی ی ی .
ی یی ی ی :
{ }
ی ی یی.
޻ ی ی ی ی ی یی ϐی ی ی ύ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ی یی ی ی یی:
{ }
ی یی یییϿ ی ییی ی ییی ѐ ی ی یی ی.
ییی ی ی ی ی یϡ ی 捘 ǘ ی ی ی ی ی ی ی ǘی یی ǐ ی ی ی ی یی یی ǐ ی ی یϡ ییی ی یی ی ی ی ǘ| ی : {ی Ϙ ی }: ی ی ی Ȑی ی .
ی ی یϐ ی ی : یی یی ی ی ی ی یی:
یی
1- :
И ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ... ی ی ی И ی ی ی ϐ ی ی ی.
ی :
)
ی ی ی ϐی ی ی ی یی:
{ }
ی ی ی.
ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی یی.
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ę ی ی ی ی ی ی:
{ }
ی ی ی ی ǘ ی ی ی Ӂ ی یی ی ی ی یی یی ی یی (ی) ی ی یی (ی) ی ϐ ی.
ی ی ی ی| ی : ی ʡ ی یی ی یی ی ʡ ی ی ی ی یی ی یی:{ ... }
یی ی ѐی ی ی ی ی 30 ی ی И ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی یی Ͽ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یϡ Ԙی ی ی ی ی ی ی ϐی ی. ی یی ی ی ی یӝ ی ی ی ی ی ʝی ی ی ϐی ϡ یی:
{ }
ی ی () ی یی ی ی ی.
Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ǘ ییی ی یӝی ǐ ј ی ییی ی یی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یӝ ی Ͽ ی ѻ ی ی ی ی :{ }
ی ѻ ی ی ѐ ی ی ی ǘ ی ی. ییی ی ی یی ی ی ی ی ی یی:
{ }
ی یی ی یی Ԙ یی ی ʝیی ییی сی ی ی یی.
) ǘ:
یی ی ی یی ی ǘ ی. ی یی ( 30 ی) ǘ یی ی ی ی یی ی ی:
{ }
یی Ӂ ی Ԙی ی ی یی ی ی ی ۝ی ی ǐ یی ی 坐یی сی .
ی ֻ Ԙ ی ی ی И : یی Ԙ ی ی ی ی ی ی یی ی یی ǘ 䐝 یԘ یϡ ی ی Ԙ ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی Ԙ ی 䐝ی ی ی ی 䐝ی ͘ ی یی ی ی ( ) 䐝 Ԙ ǘ ی Ԙی ϡ ی ی ی ی ی.
ی ی ی یی:
{ }
ی ی ی ی یی ی ی ۝یی ی یی ی ی.
ی ǘ ی ǘ ییی ǘ ی ی یی ǘی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǐ ǘ ی یی ی ی یϡ ǘ ی ی Ԙ ی ی . 捘 یی ی یی ی ǘ یی ی ی ی ی ǘ ϐی 䝁ی ی یی ǘ ی ی ی ǘ ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ǐ ی ی ی ی یʡ ی ی ی ȝ ی یی ی ύ ی ی ی ͘ ȝی ی ییϡ ییی ǘ ȝی ی΍ی یی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی .... یی ی ی Ӂ ǘ ی ی ی ی. ی ی ی ǘ ی ی ی .
)
یی ی یی ی ی .
1) { ... }
ی ʐی ی .
2) { }
ی یی ј Ӂ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی䝐 .
یی ی ј ی ی ϡ ј ی ی ی یی ی ی ی ی.
ی یͻ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی یی ی ј ی ی Ӂ یی ی ی ј ی ی ڝی Ԙی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.
ی یی یی ی ی یی:
3) { }
ی ( ی) ی ی ی ی ی ی یی ی ی.
ͻ ی ј یی ی ی ی. ǐэ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یʝی ی ی ی ʡ یی ی ی ی ی.
)
ی ی ϐی ی ی ی یی䝘 ی ϐی 䝁ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ϐی ϐی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی :
{ }
ی ѐ .
{ }
ی ѐ ی ی.
ی یی ی ی:
{ ... }
ی ی
یی:
{ }
ی ی ی .
یی ی یی ی ی ی ی ی ǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی یی یی ȝی 15 ی ی ی ی Ә ی ȝی ی ی ی ی ی یی ی ی ϐی ی ی ی ی ј ی ʡ ј ی ی ی یǡ ی 䐝ی یی .
یی ی یی ی И ی یی:
{ }
ی ی یی ی ی ی.
یی јʝی ی ی ی ԝی یی ی ی ی یی ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :
1 ی ی ی ی ј ی.
2 јی یی ی ی јی ی ی ی ی ی ̝ ی ی ی 坐 ʻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی 坐 یی.
ی ј ی ј ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی یی ѐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ύ یϡ ی ی ی ی ی ی .
)
یی ʝ ۝ ی ی ی ی.
{ }
ی (ʝ) ی ی ی ی ی ۝یی ی ی یی ѐ ی ییϿ ی یی ʿ ی ( ی ی ) ϐ ی.
ی یی ی ی ی ی ی ᘝ یی: ی یی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ɻ ی ییی یϐ ی. یی ی ۝ی ی ی ј یی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ǐ ی ǡ ی ǘ یی ی ی ǘ ی ی ی :
{ }
(ی) ی ی یی ی ی ی ۝ی ی ǐ یی ی 坐یی ی .
ی ی ی :
{ }
Ӂ ی () ۝یی ی ی ۝یی یی ی یی (ی) ی ی (ی) یی ی ϐ ی.
ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ʝیی И ی .
ی ی ی Ԙی ی ǘ ی ی ј ʡ ǘی یǘی ی ǘی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی یی ... ی ǐ ϐی ύ ی ی ی ی ی ی ی یϘ ی .
ی ی ی ی Ø ی ϐی ی ی ۝ ی ی ی Ȑیی ی یϡ یی ϐی . ی ʝ ی ی . ی ʝ ی:
{ }
۝ی ( ی ʝ ) ۝ی ی ( ی ) ی ی ی (ی) ی ی ی ϡ ی ی یی ی ȁی ی .
ی Ի ی Ի :
1 ی ی یی ی ی ی یی ی () ی ی ی ی یی ی (ی Ի ی ی ی یϡ ی)
2 ی ی ی ۝ ی ی Ի یی ی ی .
3 - Ի ی ی ی ی ی ی Ի ی ی ی ی ی.
ی یی ǐ Ԙ ی ی ی ی ی ʝیی Ԙ ی ی یی ی ی ǐی ی. ی ی ǐی ی یی :
{ }
ی ی یی یی ی یی. () ی ی ی یی.
ی ی ی сی ی ی یی ی یی ی ی ی ی. ی ی ѻ ی ی یی: ی ی ییϡ ی ѻ یییی ѐ یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی :
{ }
ی ی ی ی ݘی ی یی ی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ی.
ییی ی یی یی ی ی یی ی ϐی ی ی ی ... ی ی ϐی ی ی ی ی.
)
䐝 یی ی ی ی یی ی ی ϐی یی ی ی ی:
{ }
ی ی ی ی یی ی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ی.
ی ی ی ی یی ی : ی ی ی . ی ی ی ی ی یی { ی ی} یی ی ϐی ی یی ی ی ی . ی یԻ ی ی ی ی ییی ϐی یی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ی ییی یی ϐی ی ی ǐ Ȑیی ی ی ی ӝǡ ی ی یѡ یی ی ǁیǡ ѡ ...
ی ی :
{ }
ی یی ی ی ی .
یی ی | ی : ی ј ی ی : ԡ ȡ .
یی ی ی : ی ѡ . {ی ی} ی ی ͝ی ی Ӂ ͝ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ӻ ʝی یی ی .
ی یی ی (ی) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ϐی . ی ی ی ی ی ی ی э ی ی.
{ }
ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ϐ ی ј сیی ی یϡ э ی ی ی یϡ ǡ ǡ ѐ ֝ یی ...
ǻ ی ی ی ѻ ی ی ѻ یی ی ی ȡ ی ی یȻ ی ʐ یϡ ی ی ی ی Ȼ ی ی ی ی Ȼ یی یی ѻ ѻ ی ی یʻ ی یʻ یی ییی ی ی ی ی ѐ ی ی .
ڝی یی یʝ یی ی ی : یی یی ی ǘ یی Ϙ ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ϡ ی یʝ . ی ی ی یی ϡ یی ی ی Ԙ Ӂ ی ی ی ǘ ی ی یی یʝ 䐝 ی ی ی یی ی ی Ӂ ی ی یʝ ی ی یی 140ی ی ی ی یʝ ی یی ی ی ی ی ϡ یی 䐝ی ی ی 䐝ی ی یی یی ǘ ی ی ϡ ی ی ی ی 䐝ی ǘ ی ی Ԙ ی یȝ یی ی ی ی ی ی ی 䐝ԝ 䐝ی ی ی ی ی ی ی ی ... ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ϡ یʝ ی ی ʝ یی ی ی یʝ ی ی ی ... .
ی ی یی یی ی ی ی ی ی Ӂ ی ی.
{ }
ی ѐ یی ی Ԙ ی () () ی ی یی ی ی.
ی ʘ یی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
یی ی
2- :
یی ی ی ی ی یی ی ʡ یی ی یϘ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی:
{ Ø ј ی }
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.
ǎ ѻ ی ی ی ی ی یی ی ی Ȑϡ ی یی یی ی ی . ی ی ی ی Ӂ ی ی ی .
ی ی یی:
{ }
ی.
{ }
ی.
ی یی یی: ی ی ی ی ی сی ی ی ی ی ی ی یʿ یی یی ی ϡ ی ی یʡ ی ی یϡ Ӂ ی ϐ یی یی ی ی.
ǐ یی ی ی ی ی ی ی ی ȁϡ ی ی ی ѐ ǡ ی ی ی یی : { } ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی : { } ی ی ǐ ی ی ی ی ی یی Ȑ ی یʡ ی ی ی ی ی .
ی ی Șѐیی یی ی ی ی ی ی یی ییی یی ی یی ی ی ی ی И ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی یی ی ی ی ϐی Ș ی. ی Șѐیی یی ی ی ییی ی ی :
1. ی:
ی :
{ }
ی ی э ی Ϙی یی ی
ییی ی ی یی ی ی ی ی΍ ی ی یی ی ی( ی ) ی ی ی ی ی ی . ی ی ј ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی .
2. ی:
{ }
сی ی.
ی ی ϐی ی ی یی ییی ǘ ی ی^ ی ی ی ی ی ی ی | ی ی ی ѐ یی ی ʝی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :
{ }
ی ی ʘی ی ѐ ی یی یی یی
ی ی یی ی ی ی ی.
3. یی ی ی:
{ }
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ э ی یϡ ی ی ی ی . یی یی ی ی یی ѐ ی ییی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی:
{ }
ی ی ی ј .
4. ی:
ی یی:
{ }
ی () ی ( ی) ی ی یی ی .
ʻ ی ϻ ی ʡ ی ی ѻ ی ی یی ی 坐یی .
ی یی ی یی:
{ }
ی ی 䐝ی ی Ԙѐ ی.
ی ی ی ی ی ی ϡ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ... . ( ی) ( ی ) ی ی ی э ی ی.
ی ی ی ʝ ϐی ی ی ی ی ی یی ی.
ی : ی ی ی ی یʝ یی ی ی ی ی ی 360 360 360.000 یʝ یی .
ی ی ی یی ی ی ی ی ʝ ϐی ϡ ی یی. ی یی یی ی ی ی ی И ʡ یی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی :
{ }
(یی ) ی یی ی ی ͘ی ѐ ی ییϡ ی ی ی () ی ( ی) ϡ ی یی ی ی.
ی ی ی یی ی ی ی ی .
{ }
э (ی) ی ی ی ǡ ی ѐ ֝ یی .
5. یی:
یی ی :
{ ... }
ی ی ی ی .
ی یѻ ی ǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ... ی ی یϡ ی ی یی .
ی ǘ| : ی ی э ی ی ی . ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی ی.
{ }
ی ی ی () یی ( ی ).
ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ǐ ی یی . ی ی ی یی:
{ }
(ی ) ی ی ی یی () ی (ی) ϐ ȁی یی.
ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی с ی ی ی 37 ی ی ی ѐ یی:
{ }
ϐ ی ی ی Ԙ Ә .
یʘ ی ی ی ی ی ی ی ی یڻ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی И ی : ی ییی ی ی... Ӂ ϡ یی Ӂ ی ی ی ی .
ی ییی ی ی ی:
{ }
ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ȁ ی .
ی ی { یʘ } :
1 ی ی ی ی ی یی یی .
2 ی : ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی.
3 یی ی یی ی یی ی.
ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی И ی یی ی ی ј یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی یی .
6.:
یی یی ی ی ی :
{ }
ی ی ޝی .
ی یی ی :
{ }
() ی ی ی ی .
ی یǻ یϐ ی ی ی ی یǻ ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی یی ی э јی ی ی ی .
: ی ی 80 ی ی 400 40 .
:
ی
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یϡ ی یی ی ی ی ی ǐ ی . ی ی یی ی ی ی ј ی ی ی یی ی یϐ ی ی ͘ ی .
: ی ی ی ی
( ) ی ی ی ی ی ی یی ی ی .
:
ј ی ی Ø ی ی ی
ی ی یی ی ی ی ی .
ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.
ی ی ی: ی ݺ
ی
1- ی
یی& ی ی ǻ ی Ș ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی . ییی И ی ی ϡ ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی یی :
: :
ی ی ی ی ϡ :
1. :
یی:
{ ی ی .}
ی ی ʐی ی ی ی یی ی ی ݝϐ .
ی ی ی И ی ϡ ی یی ی И .ی И .
2. ی:
ی یی ی И :
{ }
یی ǘیی ی ی ی ی ی .
ی ی یی ییی ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی یی ی ی ی ی ... ی ی ی یʡ ʡ ی ... ی.
ی ی ی ʝی ی ʝ ی ی ی ی یی ی Ӂی ی یی ی ی ʝی ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ʝیی ی Ȑی Ӂ ʝ ی Ͽ ʝی ی ... ی ی ی ʝی ی ی ! ی ی ی ی ی یی ی ی.
3. یی ی:
ی ی И ی یی И یی ی ی یی:
{ }
ی ی ǘی ی ی ی یی ی.
ی ڻ یی ی یی یی ʡ ʻ ɻ ی ی یی ی ی ی ی ǻ ǻ ی ʻ ی ی ی یی: ی ی ی ی ǻ ی ی ی ͘ ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ӑ ... ی И ی ϡ ی ی ی ی { ی ی} ی ͘ ی.
ی ی ی јی ی ی ی ( ی Ԙ ) ( ی ی یی ) ی (ی ) ... ی ی ی ی ی ϐی . ی ی ی ی Ԙ ی ی ی یی ی ی .
ی ی یʿ ی یی:
{ }
ی یی ی.
ییی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ϐ یی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ʡ یی یی ی ی ی ǡ : ی ی ی ی یی یی: ی ی ی ی یی ی یی : ј یی ʡ ی ی ی ی .
ǻ Ի ی ی Ի Ȑیϡ ی ی Ԙ یϡ ی ییی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی .
ی ی یی ی ی یی ی ی ی.
4. јی:
јی یی ʡ یی:
{ }
یی ی ی یی ی ی.
ی ی ی یی ʝی یی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی یی Ԙ ی ی ی ی јی ی.
5. ی :
ی ی ی ی ی ی ʡ یی:
{ }
ی ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی ی ی ی ʺ ی Ҙ یی ی ی ی ی ی ی ͘ Ҙ ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی^ ی ی یی ی ی ޡ ی Ҙ ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی :
{ }
ی ی ʝϐ ی.
ی ی ی ی ی ی ی Ҙʡ ی ʡ ی ... ی ʝیی یی ی یی Ǎیی ی ی ی یی ی ی.
- :
ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی :
1. :
یی ی Ș ی И ϡ ی یϡ ی یی:
{ }
ی (ی ی Ԙی) ی ی (ی ی) ی.
э ی ی Ԙ ی Ԙی یϡ ی ی ی ی ی. ی ی ی Ԙ ی ی Ԙی Ӑ ی : ѐ Ӑ ی ی ی Ԙ یی И ی ی ی یی Ԙ ی. И ی Ȑی Ø. И ی ǐ ی ی ʝی ی یی ی ی ی. ی ی ڝی یی: И ی ی ی ی ی ی ی И : ی ی... ی ی ی ی یی:
{ }
Ȑ ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی یی:
{ }
ی ی ʻ
ی ی ی یی ǻ ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی یϡ Ø ی ی ی یی ی ی ی ی یی ʝی ј ی ی ʝ ی ی ј ی ی ی ʝی ј .
ی 118 ی ی:
{ }:
ی ǐ ی ی ی
2. :
ی ی ی ی ʡ ی یی:
{ }
ی ی ǘی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ј ی. ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ǐ یی ݡ یی ی ی ... ی.
3. :
ی ی یی ی ی ʡ یی:
{ }
ی ی یی ǘی ی ی.
ی ی ی ی ǻ ی ی ی. ی ی ی ی ی یی: ڝی ی ی | : ǘ ǘ یی ی ییی ی :
{ }
ی ی ی ی یی ی ی ی.
ییی ی ی ی ی ی ی ǻ یی .
ی ی Ԙѐی ی Ø ی ی. یȻ ی ی ǘ ǘی ی˻ ی ǁǘ ʡ یی: یȻ ی ʝ ʡ ی ی ی یی ǘ ی ی ی ʘی И :
{ }
ǘ ѐ ی Ԙی ی јȝیی ی یی ی ǘی یی یی ی ی.
ی ی ی یی ی ی ی ییϡ ی ی ی | ی ی : Ø : ی ǘ ی ȁی.
ی ی یی Ԙѐی ی ی ی| ییی ی ی یی: ی ی ی ی ی ϐ یی یϡ ی ی Ԙ ی ی ی ی :
{ ... }
ی ی ی .
4. Ԙ:
ی ی ی Ԙѐی ی ʡ یی:
{ }
ی ی ی ی یی ǘیی ی ی ی ی Ԙ ی ǐ یی.
Ԙ ی یی ی ی ʝی ی ی ی ی ی ی ʘ ی یϡ ی Ԙ ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی Ԙ یی:{ } : Ԙ ǡ ی یϡ یی ی :{ }ǐ ییϡ ǐ : : ǐ ییϡ ی ی ی.
ڝی Ԙ ی ی : Ԙ ی ی ی ی:
1) ی ی И .
2) ی ѐی ʡ ی И ی ی . ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ʝ ی ی ی ی ی .
ی ی Ԙ ی ی Ԙ ی .
5. ی:
ی یی ی И :
{ }
() ی ی ی ی.
ӻ ӻ ی ی ی ی ی ͘ ʺ یی ی ی ی ی ی یی ی ی.
ی ǻ ی ی И ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی .
6. :
ی ی ی И :
{ }
ʝی یی ی (یʝ) ی Ȑیی ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی 161 ی ی ی ʝیی ی ی ی.
ی ی یی ϐی یی ی یʝ ʡ ی یی: ی ی ی ی ی (ی ) یϡ ی э ی ی ی یϡ ی ѐ ی ی ی ی یʝ ʡ Ӂ ی: ʝی э یی ی یʝ ی Ȑیی: ی ی ی ی ی یی ی ی ی : ی ی ی ی ی یʝ ی ی یی ی یʝ ی ϡ یی ی ی ی ی () ϡ یی:
{ }
ی ی ی .
{ }
ی یی ی ی.
ǎ һ یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی. ѐ ی ڝی یی: һ ی یی ی| ی : : ی ی ʝی ی ϡ ی ی ی ی һ ی ی ی ی یی ی ی ی ی .
ی یی ی ژ ی . یی ی ی .

2-
ی یϐ ی یϡ ی : - - ی ی یی
1- :
ی ی ی ی^ ی ی ییی ی ی یی ی ȁی ی ی یی И ی ییی یی ی И ޝ ... ی ی:
1.
یی ی ϐی ա 5 :
) ی:
یی .
{ }
ی ی ی یی ی ѐ یی ی ی یی ی ی ی ی ѐ Ȑ.
{ }
ی یی ی ی یی ی.
ی ی ی ی ی ǻ ی ی ی ی 4 ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یϡ یی ی ی یϡ ی ј ی ѐی ی ی ی یی ی Ș ʡ ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی .
ی یی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی 15 یی ی ǐ ј ی ی ی ی ی ی ی ی:
{ }
ǐ ј ی ی ( ی ) ϐی ی یی .
ی ی ی ییی Ԙѐی ی ی Ԙѐی :
{ }
ی Ԙѐی .
ی یی ی یی ی ݻ ی ی ی ǐ ی ϡ ی ی Șی ی ی یی ی . یی یی : ǐ یی ݻ ی یϻ.
ی ی ی ی ی И ی یی : ی ی| یی ی ی ی ی ی| : ѐ ی یی ی ی .
ی ی | : یǘ ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی| ی ی : ی یی ی ( ) ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی یʿ
یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی یی . ی ی ی ی И ی یی.
) :
یی ی ی ی ی :
{ }
ی () ǘ ǘ ی ȁ ی ی ی.
ی ی ѻ ی ϻ ی ی ی ی ی ͘ ͘ی ی ϡ یی ی ی ی ی ͘ ϐی ʡ ǐی ϐی ی ǘ ǘ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ݻ یی ی ی ی.
یی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی یی ی И
{ }
ی ی ی.
) :
یی ی ѐ ی ی ʡ :
{ }
ی یی ییی Әی ی ی ی ǐ ی ی ی...
͘ی ی یی ی ی Ә ی ی ͘ یی ی ی ( ی ) . ی ی Әی ی ی ی ی И ی ی:
{ ... }
ی ی ی ی ی ʘی ی ی ...
ی یی یی ی ی ی یی ی ی :... ی ی Әی ی ی ǐ ی ی ی ǐ ی ( ی ) ی ی ی ی ی.
) :
ی ی ی ی ی () یی И ( ی .....) ی ϡ . ی ی͝ ی ی یی ی ی ʡ ی ی ی ǘ ǘ ..... ی ی ی ی ی.
) :
یی ی ی ی ی ی . { ی} ی یی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ͘ .
2. Ҙ
یی ی И Ҙ یϡ Ҙ ی ی ی ی ی ی Ҙ ی ی ی : ی ی ی : ی .
ی Ҙ ی ی ی ی ی Ҙ Ҙ И ی :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ی . Ҙ ی یی ی ی ی ϡ ѐ ی یی یی ϡ ی ی ی͝ .
ی 32 Ҙ ǘ Ҙ یی ی Ҙ ی ی . ی ǘ ( 27 ) ҡ Ҙ ی ی ی ی ј ی یϡ ی Ҙ ј ی.
{ }
ȁ ی Ҙ ȁی ی.
ی ی ی ی Ҙ یϡ ی ی Ҙ ی.
Ҙ
یی یʝی ی ی ȁ ی Ҙ ی:
{ }
ییی ی ی ی ی ی ی ی ی Ҙ ی.
ی Ҙ ی ی ی ی:
1. ی: ی یی:
{ }
Ҙ ی ϐ ی ی .
ی یی ی ی. ی ی یی ییی ی ی ی Ҙ ی. ی ی ی ی Ҙ Ș ی ی Ҙ ی 27 ی Ș ی Ҙ . ی ی ی ی ی ی Ҙ ی ی ی .
2. یی: :
{ }
() ی ј ی Ҙ .
3. ی |: ی ی:
{ }
Ȑی (Ҙ) یی ǘ ی ی ی ی
ی ی ی Ҙ ی ی Ҙ .
ی ی ی Ҙ ی ǘی یϡ ی یѻ ی ј یی ǘ ј Ҙی ی ی ی ی ј ی ԡ ی ʝ یϡ ی ی Ҙی یی .
ی ی ی ی Ҙ ی Ҙ ی ی ی :
{ }
Ȑ ϐ یی Ҙ یی 坁ی ی .
4. یی: یی یی:
{ }
ȁ ی Ҙ ȁی јڝϐ ј ی.
ی ی ی یی ی 83 . یی: Ҙی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
3.
یی ی ی ی ی И ی ی ییϡ ی یی:
{ }
ی ѐ یی ی ی ی ی ی ǘی ϐ ǐ ی ی.
ی ϐی ی ی ی ی ی ییی یی یی ی ی͝ И ی И ی یی.
4. ی
یی ی ی ی ی ی ی. ǎی ی ی ی Ș ʡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϻ ی یی ی.
{ }
یی ی ی ی ی یی ی ی ͘ ی ی ی یی .
ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ѐ یی:
{ ... }
ی ی ی ی ی ی ј ( ی ) ی ی ی...
ی ی ی ی ی ی ی : { ی ی} ی ی ی ی ی ی یی:
{ }
ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ( ی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ).
5.
ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی یی. ی : ѡ ϡ ی ј ... 5 И :
1. :
یی ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی .ǐ ϡ ǐ ی ی ی ی ی 6 Әی ی ی 2 .ی ͘ ی ی ی ی یی:
{ }
ی ی ǐ ی ی ( ی ی) ی ی ی ( ) ǐ ی ی ی ی ( Ǎ ) ی ی ی ی ی ی ی ی ( یی ) ی ی ی ی ( ) ی ی ی یی ϡ ی . () ی ی ی ( ) ( ) ȁیی ی یј .
ی ی ییی ی ی ǐ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ^ ی 6 Әی ی یی Әی ی ی ی ی ی ʡ ی یی : ی ԝی ی ی . یی ی И .
2. ی :
یی Ԙ ی ی И ی ی Ә ʡ ی یی ی ی ی یی ی ی یی .
{ }
ی ی ی ی Ԙ ی ی ی сی ی ی ی (ی) ی (ی ی) ی Ȑی ی ȍ ی ʘ یی .
ی یی ی ی ی ی ی Ԙ یی ییی ی ی ی یی Ԙ ییی ی ی ی Ԙ ϡ ی ی یی یʿ ی ی ی Ԙ ی ϡ ی ی ی ی ͘ ی ی ی ϡی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ یϡ Ԙ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی یی ی ی یی یی ی ی ی
ی یǡ ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ǐ Әی ǐ ی ȐیϿ ی ʐ ی یی یی ی ی ی ʿ ی ی ی ی ی یʿ ی ی Ԙ ی ی ی یʿ ǐ ی ی ѐی ی ( ) ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی (э 捘 ی ی ) Ͽ
ی ی یی ی Ԙ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی {ی͘ } ی ی Әی ی ی ی ی ǐ Әی ی ی ǘی э ی ǐ Ȑی ی ی ی ی (یی ی 750 ) ی Ȑی ( ی ی ی ).
ی 坐 И یی ی ی ʘی ی ی ی ی.
3. :
یی ی ی Ȑی: ј ی ی ی ی ϡ ی ی И ی ی ی Ȑی ی Әی .
{ }
ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی  ی یی ( ) یǁی ی Ȑی ی ی Әی ی ی ی ییϡ ی ی ی ی ǘی .
ѻ 2 ی ی (یی ی یی ی 4 ) ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ی: ی ی ی ی Ȑی ی ی یی ʘی یϡ ی ی ی ͘ ی ی.
ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ݝ ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی : ی | ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی Ԙی ی| : Ԙی ی ی ی ی یی.
ی ی ی یی ی ͘ ی ی یϡ ی Ԙ ѐ ی | ی . ی یی ی ی ی :
{ }
ی ی ی Ԙی ی ی.
ی ͘ ی . Ӂ ی یѡ ϡ ی ی ی ی ʡ | ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ʘ . یی ʡ ی ییی ییی یی ی ǐ 60 Ȑی ǐ 60 ی .
ییی یی ی ی И .
4. : (ی)
ی ی یی ی یی:
{ }
ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ȁ ی ǐ ی ( ) ی ی () ی ی ( ی) ǐ یی ی یی ی ی ȁ ی (ی) ( ) ی ی ی یی ی ی (ی) ی ͘ی .
ی ͘ یی ی ی ͘ یی یی ی ی ͘ :
ی: یی ی ی یی ی ی ی (ی یی ی ی ی ی) ی ǐ ی ی ی ی.
ی: ی ی ( ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی: ی 㝁ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی ϐ ȁ.
یی ی یی ی И .
5. :
ی ی ی ی:
{ }
ی ی ( ی) ی ی یی ( ی ) ͘ ی یی ی ی ی یی ی ѡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ( یی) ی ی ( Ԙی) ی یی ی ی ی ی Ԙ ی.
یی ی ی ی ی یی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ʐی ی یی ی ی یʡ ی ی ǐ ی ʡ ی ی ی یی ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ Әی ی ȁ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی Ȑی.
2-)
ϐ : ޡ ʡ
1.
ی ی ی یی ی
یی ی ی ی یی ی ی ی یی.
) ی :
یی ی ی Ę ی یی ی ј ی ی ی ی ی ј ј .. ی ی ی :
1 : ی ی یی Øی ی یی ی :
{ }
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی ی ی ی ʘی ی ϐی И .
2 : یی ی ی.
{ }
() ی ی ی ی یی . ی ی ی ϐ ی یی .
ی ی ییی ی ی ( ) یی ی.
3 ی: ی ی یی ی یҘ ی:
{ }
ی ی ی ی ی ی (یҘ) ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی:
{ }
(یҘ) ی ی ی ی ی ѐ ی .
坝ی { ی} ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی : یی ی ی ی ی ی ی.
یی { } ی ی Ș یی ی ی ی ʝی ی ی ی ی یϡ ی ی ʡ ʝیی ی ی ԡ ... ی ی ی ǐ ی یی ی ی یی ی ی.
4 : ی ی ی .
{ }
ی ϡ ǘ یی.
{ }
ی ی ی ی ѐ یی یی.
ی ی ی ی ی ی.
5 ی : یی:
{ }
ی ی.
ی ی ی ی ی : ی یی ی ی ی ϡ ی یی ǐ ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی: { } : ی ی ی ی ی .
6 Ԙی : یی ی ی ی یϡ Ԙی یی ی И یی:
{ }
ی () ی یی: ی ǘ .
) یی :
یی ی یی И ʺ
1. ی ی:
ی : ی ی ی Ȑی ی ی ی ǘ. یی:
{ }
ی ی.
ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.
2. :
ی ی ϡ ی ی ی ی ی ییی ی Ԙ ی ی .
{ }
Ԙ ی ϐ ی ی ی.
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ȡ ی ی ی Ԙ .
3. ی :
ی ǘی ی .
{ }
ی ی ی ی ʝی ǘی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ʝی ǁǘ ی ی یی ȁیی ی ی یی ی ی .
ییی ی ییی ʡ ی یی ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ی ی ی یی ی ϡ ی ی Øی ی ی یی ی ی :
{ }
ѐ یی یی ی ی ی э ی  .
ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی! ی ی ی ی یی ی یی: { ی }. : ی: 1 یی ی ǘ Ȑی ی ѐ 2 ѐ ی 3 ی Ș ی ی ی.
4. :
یی ی ی ی ی ی :
{ }
ی.
ی یی ی :
{ }
(ی ی ) ی ی.
ی Ҙ ی ی ی Ș یϡ یی ی ی ی ی ی ǐ ޡ ی ی ی ی ی ی ی ǻ ی ی یی ی ڝی ی ی ی ی :
{ }
ی ی ی .
یی ی ϐ ی ϐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی ǐ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی .
ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی Ͽ
یی ی ی 䐝 ޝی یϡ ǐ ی یی ј ی ʡ ی ی یی И ǐ ی ی یی ޝی ی ǐ ی ی .
{ }
Ȑ ی ی ی ی ǘ ѐ ی ی ی یϡ ی ی ޝی ی ی ی ی .
یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʘی ی یی ی یی یʡ ǐ ی یی ی ǘ ی ی یی .
5 :
یی:
{ }
یҘ ی ی ی ی ی یی.
ی ی یی یϡ ییی ی ی ی ی ی : ǘ ی ی ... یی ی :
{ }
یҘ ی.
6 :
یی:
{ }
ی ی ی ی ј ی ی ʘی ی ی ی یی ی.
ییی ی ޡ ی ی ی ی ی ʝی Ԙ ی ی ی ی ی یی ǐ ی ی ی ی ی یی ی 㘝ی ی ی یی ϡ ی ی ی Ԙ یی ی .
7 :
یی:
{ }
ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی ی Șѐیی یی ی.
8 یʝ :
یی:
{ }
ی Ș Ȑ ( ی ییی ی ی ی ییی) یی ی ی ی ǘی ϐ ی ی э ی ی .
ییی ی ی ی ی ی ی ی یی Ӂ ی ی Ӂ ی ی ϐ ی ی یی ی .
9 ی ی:
یی ی یی یی И ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی :
{ }
( ی): یی ی .
ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی ی ی ϐی ( ǐ ی ʝ ) ی :
{ }
ی ی ی یی ( ی ی ی)
ی:
{ }
ی یی ی.
ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی.
10 Ǎی :
یی:
{ }
Ȑ ی ѐ .
ی э ی ی ی ǐ یی ی ѐی ی ی یی ی ی ی ѐ ی ʘ ... .
11 :
یی:
{ }
ی یϿ ی ی ی ی ی ی ی ی .
ییی یی ی ی ی ی ی ی ی.
12 یی :
یی:
{ }
ی ی ی ی ی ی ی ѐ .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ یی یی ǘ ی یی .
13 ی :
یی:
{ }
ǐ ( ) ی ی 䐝 ی ی .
ی ی ی ی ޝی ޝی Ҙ ... ϡ ی ی ȡ ی یی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی یی.
14- ی:
ی یی:
{ ی ی ی ی ی ی ی ی }
( یԐ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .
ی یǘ ی ی ی ی ی ی ی یǘ ی یی И یی:
{یی ی ی ی ی ی ی }
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
یی یǘ ی. ی یǘ ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی یǡ یǘ ی ی ی ی ی یǘ یی. ی | ی : ی ی ی ی ی ی ی ییϡ ی ییϿ یی ی ی ی ی یی Ȑییϡ ی ی یی ی یی. ی ی یی ی .
) :
ی ی ییی یی ی ی یی ی И ی :
1. :
ی ی ی:
{ }
ǐ ޝ Ԙ ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی یی  .
یی ی ی ޝیی . یی ی ی Ԙ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʡ ی ی. ی јی ی ی : { ی } یی ی ی { } یی ی ی.
2. :
{ }
ی ȝی یی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی یی .
ییی ی ی ی ی : { } ǻ ی Øی ی ی ی ی.
3. ی Ҙی:
{ }
Ȑی ی ǘی ی.
ǘ ی ی ی Ҙ ی ی ی یϡ ی ی Ҙی ی ی ǘ یǁی یϡ ϐییی ی یی ی یϡ ڝی ی ی ی ی Ҙی ی.
4. یی ǘ:
{ }
ی ( ј ) ϡ ǘ یی یی ی ی .
ی ޡ ǘ ی ی یی И یی یی ј ǐ ǘ ی ی.
ی ی ی ی :
1 ј ޡ ی یی ی ی ی ǘ یی ( ی ی ی Ԙ ی ی ǘ ی ی)
2 ی ی یی ی ʘ ی ی.
3 坝ی ی ی ی ی ی یی.
4 یی ی ( ی ǘ ی) ی ی یی ǐ ی ی ی ی ی .
5. ʐی:
یی:
{ }
ی ی ʐ.
ی ی ѐ ی ی ی ی ʐی .
ͻ یی: ی یϡ ی޻ ی ی ی э ی ی یی ی ی ʐ .
یی یی یی : ی یی ی یʿ : ی ʡ : ی ʡ ی ی ی ی ی ی э ی یی ی ی ی ѐ ی ی.
یی ی ی ی ʐی ی.
6. ی ی:
{ }
ȁ ی ی ی ی یی ی ی ϐ ی ی یی یی ی ی.
ییی ی ی ی ی И ی: { } ی یی ϡ ی: { } ی ϐ ی ی یی ʡ ی ѐی ی ی: یی ی: ییی ی یی ی ѐ یԐی یی ی ی ی ی.
ی یی ی ی ی ј ی ی یی:....
{ }
ی () ی ی ی یϐ .
ی ی ی ی ی ی ی ی Ґی ی . ی ی ی ݘی ی ی ی ی :
1) ی ی ی ی
2) э ی ی
3) ی یی ی ی
4) ی ی ی ی ͘ی
5) ی ی ی ی ی ی ی .
7. :
یی:
{ }
یی ی (ی ) ی ییی.
ی یی یی ی ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ( ی ی ) ѐ ϡ ییی ی ی.
2. Ҙ
ی Ҙ ی ی. ی ی Ș ی ی ی ی ј ی ی :
{ }
ی с ی ی یی ȁ ј Ҙ ی.
ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی Әیی ی ј ی یϡ ی ی ی Ҙ И ی ی Ҙ ی ی ی. ی ی ی ی Ҙ ی ی Ș Ҙ Ș .
3.ی
یی ی ی یی ی ی ی ی ֝ ... ی ی ی Ș ی ی ی ی یی ی ... ی ی ی ی ی ی .
4.
{ }
ی یی ϐ یی یی ی 坁ی .
یی ی ی Øی یی ی ϡ Ҙʻ ی Ș ی ی ی ی ϡ ʻ ی ی ی یی Ҙ ی ی Ș .
ی ی ی ییϡ ی ی ی^ ی یی ی :
ی ی یэ ی ی ی یݘϡ Ӂی ی ǡ ϐ ی ی ʝی ییϡ ی ی یی ی ی ی ی ی یی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی یی یی یی.
ی یی یϡ یی ǐ یی یی ی یی یϡ ی ѐ ǐ یϡ ј ی ی ی ی ...
ی ی ی ی ی ی ǐ یی ی.
ی: ی ی ی ی ی ی
Ӂی ѐ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی .
3-)
ی И ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ȁی ی ی یی И ی ی ی И یی یʡ ی И یی یی ی ͘ И ی ی ی ی^ ی .
1. :
یی ی :
) ی :
{ ... }
ی یی Ӂی ی () ی Ԙ ϡ Ӂ ʘی ی. (ییی ی ی ی ی ی ی یی ی ی )
) ی ی ی یی
{ }
ی Ԙ یی ی
Ԙ ی یی ی ی ی ی ی ی ی.
) ی ی ӝ
ی یی ی ی ی ی Ԙی .
2. :
یی ی :
1 2 3 4) ی ی Иی
ی ی ی ی Иی ی یی :
{ }
یی ی ی .
ی یی ی یی:
{ }
یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ( ) یی ی ʝ ی () ی ی ی ی ʝیی ی .
ی ی ی ی ǻ ی یϡ ی ʝی ییی ی ی И ʿ ی ی : ǻ ی یی ی ی ی ʝیی ی ʝی ی ی ی ʝی ǘی ی ی ی ی یϡ ی ی ( ی ی ی).
5) :
ی ی ʘ یی Ø ی ی ی ی ǘ یی ی یی ʡ یی یی ی ی ی ییϡ Ø ی ی ی یی ȡ ѡ ǡ ȡ ӡ ی ... .
{ }
ی ی ی ی یی ( ) ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی ی ی ޡ ی Øی ی И یی:
{ }
ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ یی ی ی ޝی ی .
6)
یی:
{ }
یی ی ی ی ی (ی ) ( ) ی ی یی ( ).
ǻ ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ͘ ی ی޻ ی ی ی ی.
ی ǘ ی . یی ی ی ی ی یی :
|: ی ی ی
| : ی
ی ی ی: {Ø } ی ی Ԙ یی ی Ӂ ی یی.
ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی یی ی ی ی یی .
̝ ی یӻ یی ی یی ی ͘ ی ی ی ی یی ی ی : ی Ԙ یϡ ی ی ی ی ی یی ی... ǐ ی ی ی ی эی Ȑی ѐ ϡ یی ѐ یی ی ԝ ʡ ی ʝی ی ʝی ϐ ѿ...
ییی یی ی ޝ ی ... ͘ ی ǐ Ԙی یی ی ی ی | ییی ی ی ی یی ی Ԙ ی ی : ی ییی ʝی ی ی ی ϡ ی| : ǐ یی ی ی ی یی یϿ Ӂ ی یʝ ј . ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی یʝ  ی ی Ȑ ی یݝ Ș. ییی ی| ی ی یی: یǘ ی ی
ی ی 坐ی ی ی.
7)
ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یѻ . ی یѻ ی () ی ی ی ی ǐ ی () ی ی ی ی ی ی Ș ی یϡ یѻ ی ی ی ی ی ی ی.
{ }
ی ی ی ی ʝ (ی ʝیی) ی ی ی ی ʐ ی.
ی یی ی :
{ }
ی ی ی () ی ی ی ی (ی) И ی ʝ ی.
ی ی ی ی ی ی Ԙ ی یی ی ی ی یی ی ی.
ی ی: {Ø ی } ی
ɝ ی ی یϻ ی یی ی ی ی .
8)
یی& ی ی ی И یی ی یی ی ی . ی ی ی ی И ی: ی ی ޝ ی یی ی ی ی: 䐡 ی ی ی ی ی ی ی ی ޝ ی Ԙ ی: ی ͘ی ی ی .
ǐ ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ϡ ی ی یی ݘ ی ی坘ی یی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی 67 یی:
{ }
یی Ә یی ǘی یی.
ی ی Әѻ یی ی ی ی یی ǁǘ ی ی ی ی坘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی Ԙی ی ی ی ڝی ݘ ی ی یی .
ی 219 :
{ }
ی Ȑ ѐی ی ی ی ѐ .
ی ی ی ی ی ڡ ی یی ѐ ی ی ی ی ی 43 یی:
{ }
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی.
ی ی ѐ ی ی ی ی ی یی یی ͘ ϐی ݘی ی ی坘 ی ѐ ی یی ی ͘ ی :
{ }
ی ی ی ی ی ی ʝ ی 䐝یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐ ی.
ییی ی ی ی ǻ ی ǻ Ę ی ʝی یی ی ی ј .
ی ѡ ی ϐی :
{ }
ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) ی ی .
ی ی یی ی| ی^ ی یی:
ی| : ȝی ی ی ی Ș ی ȝ ی ی ȝی ی ی ی.
ی^ ی ی : ʘی ѐ ʡ ییǡ ی ی ʡ ی ی ی ی ... ی.
ی| یی: ȝ ی ی یی : ی ǡ ی ی ȝ ی ی ی ی ی یی ی
: ȝی ی ی ǐ ی ی ј ی ی ј ی ی ی ی | : ј ی ی ( ) ȝی ی : ی ی ǿ ی ی (ی) ی
9)
ی ی ی :
ی ی : .
Әی ی یی: ی ..... ی : ی ...... ی ی ی ی .
. ݻ ی ی ی ی . ϐ .

Ȑیی
ی
ی
ی ی

ی
ی
ی
ی ѐی

ی ǎ ی ی ی یی ی .
10)
: ی ی ی ی ی ǘ ی.
ی
ی ی ی :
1. ی ی ی . ی ی. : ی : ی ی . ی ی ی .
2. ی ی ی ی یی ی Șی ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ی ی یی. э ی ی ی ی ی ی ی ی.
11)()
ی ی : ی . ی ی ییϡ یی ی ی ی ی . ǎ :
{ }
()ی ی ی ی .
ی ی ی ی ј ʡ ی : ی ǘ ޡ ی ی ی ϐ ی ی ǘ ی ی ی.
ی ی : یی ǘ ی ی ی یی ǘ ی ی ی. ی ی ی | : ʘ ѻ .
ی Ә ی ی ی یی:
{ }
ی ی Ȑ: ǐ ی ̝ی ی ی ی ی Ә ی .
ѻ ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی& ڝی یی: ǘ ی ǘ ی ʡ ی ی Ǎی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ʝی ی ی ی ی ی .
ی ǘ ی ی ی ی ی Ș . ی ی یی Ә
ی ی^ ʝی یی ی И ی :
ȁیی ی یϡ ی Ґ ی ی یϡ ϐی ی ییی ی ʡ یی ی ی 坐ی ی. ی ی ی ی یϡ ی ی ی ʡ ی ی ی ی ɝ .
یی: ی ی ی ی ی.
ȝ ی ی .
ییی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی .ی : ی ی ی ی ی И ی ی ی ʡ ϐی یی ی ی ی یی:
{ }
یی ʝیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی .
یی ی | ی ی ی : ی ی Ҙ ی ( ) ی ی ی ی И : ی ی ی ʝیی ی ی ی ی ی ȁی.
|: ی ی ی ی ی ی یØ یی ی ی یØ یی ی ی یØ یی ی ی یØ یی.
: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی : یی: ی ی .
یی ی : ѐ ی ییی یی.
ی ی
ی : |: ی ی ی Ҙ ی ی ی ی Ҙ ی ی ی ی ی .
ی ǘ| : ی ی ی Ҙ ی () ی ی ی ی . ی ی ی Ҙ ی ی ی یی ی.
ی ی ی ǘ ی ی ی ǘ ی Ҙ ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی یی ی ی یی یی.
12)
ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی Ӂ یی ی .ی یی یی:
1- { }
ی ی ی ی () ȁیی () ی ی ǐ ی ی ǐ (ی) یی ی ی ǐ ی یی ʡ یی ی.
ی ی ی ی: { } ی | ی | ی Șییی ی Ȑی (ی Ȑی ی ) ی ی ی : { ی }: یی ی یی ی | :  ی یی ی ی Ș ی ϡ ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی.
2- { }
( ی ییی ی ) ی ی ی ǘی ی.
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ɫ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
3- { }
ی ی ی ی یϡ ی ʐ ی.
ی ی : ی ی Ԙ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ԙی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ϐی ϡ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ȁ Ș ی ی Ԙ ی یی Ȑیϡ ی ی ی ی ی .
4- { }
ی ی یی ی ی ی ( ی) ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی : | : ی ی ی ی ی ѐی Ԙی یϡ ی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی : { } ی ی ی ی: ϐ ی ی ȁ یϿ
یی ی ی ی ی ی ی ی| ی ی Ԙی ی (ی ѐ) یی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی .
5- { }
ی ی ی.
ی ی ɝ ی ی ی ی ی ی ییی ی یϿ ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی.
Ґی ی ی یی ی ȡ ޝ ... ی ی ی.
ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی| : ی ی ǐ ی یی. یی ی ی : ی یی ǘ ی ی.
|: ˜ ی
ی .
13)
ی ی ی ی ی یی ʝی ی јی .
یی:
{ }
ی ی () ی ʘی ی ϐی ی ی ی ی یی ی یی ی.
ییی ی ی ی یی ϐی یی ی ʝی ӝی ی ύ . ی ی یی ی ی ی ی یی ی ʘی ی ی ییی ی ی (ϐی ی ) ʘی ی ϐѻ ی ی ی ی ݝ ی ی ی ی ی یی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی :
{ }
ی یی یی ی ی (ی ) ی ی ی ѐ ی .
ییی ی ی ی ǐ یی ی ی ی ی ییی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 21 27 یی Ԙی :
{ }
یی (ی ) یی
ی ی ی ی ی ی ییی .
{ }
ی ی ی ی ǘ ی.
И ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ǘ .
یی И ی ی ی ی ی ی ύ ی .
: ی ی ی ی یی ی ی ی ύ ی.ی ڝی
ی ی ی ی ی ی ǐ ی یی ی ی. ی ی ی ی ی یی ǘ ی ... ی ی یی ی ی ی ی ... یی ی .
ی یی ی И ی Ԙ ی ͘ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ییی یی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ʡ ی.
ی ی ی یی ی ҡ ی ی یی ی ی.:䐝ی
ی ی ȁ ی ی ی ی ی ی یی ی ی 26 یی ی 6 ی ی И ی 20 ی ی ی یی .
ی ی ϐی ǡ ی ϐی ϐی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ˝ی ی ی ی.
ی یی ی یȝیی 䝍یی ... И ی ی ی ی ʘѡ ա ϡ یǡ یǁی یی ی ... ی یی ی ی ی ی ی Ԙی . ی ی یی ی ǘ یʝیی ϐی ی ی ݝی ǐ .
ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʿ ی Ͽ یʿ ͘ی ی ی یԐیی ی یی И ʿ
ی ی
ی
1-
ǎ ݻ Ș 23 ݻ ی ی . ی ی یی ی ی 4 ی ی ی یѻ ی ی.
ی یی: ی ی : ی ی یϡ ǐ ی ی ی ی
ی: ی . .
ی . .
Әی ی یی: ی ی ی.
یی . یی ی И ی:
: یی ی ی ی یØ ی .
: 흁 . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ǘ ی ʡ ی И ی ی یی.
͘
2- ͘
͘ ییی ی یی ی ییǡ ی ʘیی ͘ ʡ ͘ ʘیی ͘ی ی ͘ ی ͘ی ... یϡ ͘ ی :
1. ͘ ʘیی:
͘ ʘیی ݡ ی ی . ѐ :
1) :
ی ʡ ی ʡ یی И ی ϡ ی ی ی یی ی ϡ ی ی.ی ȝ یی یی
{ } ی ی { } یی ی ی ی { } یی ی ی ی { } یی ی ی { } ǘ ی { }
یی ʡ ی| یی ی ی یی: { - - }
ی ی ی ی یی یی یی ی И یϡ ی ǘ ی ی ی .
2) :
ی ی^ ی ی یی И ی ی ϡ ی ی ی ی ی ییϡ ی ی یی ی : ی ϡ ǘʡ ǡ یی ی јʡ ی ... ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی И ǡ یی ی ی یی:
ی ј ی ... ی
ی : ј ی ی ... ی.
ی ی ی^ ی ی ی Ԙی ی ی ی.
3) :
یی ی ی ی ی ʡ یی ی یی ی ی ی ی ی ͘ ͘ ی.
یی ی یی ی ی ј یϡ ی یی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ӝ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ј ی ی ی ی ی ی ی ј یی ی.
4) :
ی یی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی.

2. ͘ ی:
ی ͘ ی ی یی ی ǐ ی ی ی ی ϡ И :
1) ی یی ی ی ی یی ی ی сی یی ی ی ی ی сی Ȑیϡ ی یی ǐ ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ѐ.
2) ی ǘ ی ǘ یی ǘ ی ی یی ی یی ی ی ͘ ی ی ӡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ϡ ی ی ی ی .
3) ՝ ա ی { } ی ی ی ی یی ǐ ی ی ی یѡ یی ی یی ی ی ϡ ǐ ՝ ی ی ی ی ی ȁ.
4) ݝ ی Ϙ ی یԡ ی ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی ǐ یی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ȁ.
5) ی ی Ȑ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی یی ی ی ȁ ی ی ی .
6) ی ѡ ی ی ی ʡ ی یی ی ǐ ی ی ی یی ی ی یی ی ϡ ی ی ǐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ȁ.

3-
ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی یی. ی И ی ی ی И یی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی ی ی ی ϐی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی ی И یی ͘ ی ݡ ی ϐی ییی ی ی Ǎی ϐ ی ی.
ی ی ی ی ی ی:
) :
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И .
ی ی
ی ی ی ی
1- { }:...
ی ی یی ی ȁی ی .
ی ی ی ی ی . ی Ҙ یی ی ی ی ی ی ی ͘ Ҙ ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی^ ی ی ی یی ی ی Ҙ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ͘ ی ی ͘ Ҙ ی ی Ҙ ی ͘ ͘ Ҙ ی ی ی ی ی^ ی ی ͘ ی ͘ ی ǘ ی .
ی ی ی ی ی ʝ ی ǐэ ی ϡ ی ی ی ی ی ی .
ی یی ی ی ی ȍی . ی ی ی : ی ǐ ی ј ی ȁی . ی : ǻ ی ی ڝی یی: ی ی ی :
1) ی یی ی ی یی ی Ȑی ی 5 . ی ی ی .
2) ی ی ی: یی ی ی ی.
3) ی: یی ی ی یی ی ی.
4) یی ی ی ی.
5) یی یی ی یی ییϡ ی ی .
6) ی ی یی ǘ یی ی ϡ ی ی ی .
2- { }
ی ی ی ی یی ی ی .
ی ی ی ی ȁی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی .
یی& یی: ی ی ی ϡ ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی И ی.
ڝی یی: ی یʡ ی ی ی ی ӝ ʡ یی ی ی ی ی ӝی یی ی : ی ی ی ی یی یی ی ییی ی ی یی یی ی ی یϡ ی ȁ. ی ی یی ȁی ی ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی ی یʝی ی ی ی ǘ یی Ș ی یʝی ی یی ی ی ǘی ی ǐ ییی ی ی ی ی ی ǐ ییی ی ی ی ی ݡ ی ޝی ی ǐ ییی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یʝی ی ی یی.
ی ی И : ی ϐی ی ی یی: { } ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ȁی Ԙ یی ی ی.
ی یی ی И : ʐی ѡ ی ی ҡ ј ҡ ј ی .
ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ǻ ی ی یی یϡ ی یی یی ی ی ی ی یی ی ی ی (Ԙی) ی Ԙی ی یی: ǻ ی| Ԙی ی : ی ی یی Ԙ یی ی ʡ ی ی Ԙی ی ی یی ی .
3- { ی ی }
ی ѐ یی ʐیی ی ی ی .
یی ی ی ی یی ی ی یی ǘ ی ʡ ی ی یی ǘ ی ی ی. ی ی | : ј ʘ ѻ یی ی ϐی ȁ . : ی : ی ی ی ی Ȑی ی ی یی ی ی ی ی Ȑی ی یی ی ی Ȑی ی ی یی ی یی ی ј یی ی Ȑیѿ
ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ʝیی Ӂ یی ی ی ی ی ʡ یی ی Ȑی ی ی ی ی .
4- { ی }
ѐ ی ( ј ) ی (ی) ی Ȑیی ی.
یی ی| ی ی ی ی ی . э ی ی ی ی ʝ ی ی ی.
یی ی ی ޡ ی ی ϻ ی ی ی ی ی ی ی ϐی یϡ ی ѻ ی ی ی ѻ یی یی یی ی ی ѻ یی یی ی ی. ی ی ی ی ی ѻ ی ی ی ǘ ی ی ی یی Ԙ Ԙʝ یی یی . ǐ Ȑ یی یی ی ϐی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یϡ یی یی ی| ᝘ی یی ی ی| ی ی ی . ی یԝ | ی ѐی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی| ی ʘ .
یی ی ی ی| ی| ϡ یی ی یی ی ی| ی یی ǘ ی ی .
5- { ی }
(ی) ی ی ј یی ( ޝ) ی .
ی ی ی. ѻ ی ی یǻ ی ی : ی ی ی Șϡ ی.
ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی( ) ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ( یی ѐ ) ی ی یی ی ی ی یی ޝ ی ی ϡ یی یی: یی ی Ȑ Ș ی یی ی یی ی Ȑی .
ییی ی یی یی ͘ ی ی ی ی یی ی ی یی ǐ یی یی ی یی .
6- { ی}
ی ی ی ی И ʝیی ی ی ی ی ی یی ی ی Ș ی یی ی ی ی ی ی ی.
ڝی ی ی ی یی:
ی ی ی ی ǐ ی ی ј ی . ی| ی ی ǘی ϐ ی ی ی ی ی ی ی| Ϙ ϡ ی ی ی Ϙ ی ی ی И ʡ Ϙ ی .
ی ی ی
ی ی И ϡ ی یϡ ی ^ یی ی ی ی ی :
1-
یی ی| ی ی ی :
{ }
(ѐ ی ( ј ) ی (ی) Ȑیی ی).
ی ی یی ی ی یی ی ی .
ی ی ی یی . یی ϡ ی ی ( یی ) : ǐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ی Ͽ یی ی Ȑی: ی ی ی ی ی. (ی ی ی ǘ ی)
ی ی ی ی یی ȍی ی . ی| ی ی ی : ǐ یی ی ی ی ی! ȍی 捘 ی ی ی ی ϐی Ӂ :....
{ .... }
2-
یی یڝی ی ی ʘ ی. یی ی یϡ ی یی ی ی یی ی ی^ ی И ی یی.
ی ی یی:
{ }
ی ی یی
یی& یی ی ޻ ی یی ی ی :

{ }
ی ی.
э ی ی ʡ ی ǘ ی ی ی͝ یϡ ی Ґ ی ی Ș ی یی ی ی ی ȡ ی ی ی ی ی.
ی ی 70 ی ȝ Ԙی ی ی 98 ȝی یӝ ی ی یی ǘ ی ȝی ϡ ی ی ȝی ی ی یی یی ی ی یی ϡ ǘ یʝی ϐی ی ی ی ӝ ی ی ی ϐی ی ی ی .
ی ی ی ی یی ی ی ی ... یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی 坘ی یی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی یی ی ی ǘ یی یی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی :
- 坘ی یی ی ی یی ی ی ӝ ...
- ی ی ی ی ی ی ݡ ... ی یی ʝیی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی.
- ی ی ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی یی ی ی .
ی یی ی И یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ... . یی ی ی ی ی ی ی | : ی ( ی ی) ی ( ی) Ȑی ی ی ی Ϙ ی ی ی ʝ .
ی| ی ی یی ی ی ییʡ : یی ی Ͽ ی ی ʿ : ی . ی ی یی :
: ی ی .
: ی ی یی.
:
Ԙ ی ی Ȑیی ی :
ی ی| ی : ی Ҙ ی ی ی ی ʘ ی .
ی ی Ȑی Ҙ ȁ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ȝی ی .
ی : ی ی ی ی ی یی И ی ی . ی ی& ی ʝ ی ی ی ی & : ی ی ی ی ی ی ی.
3-
یی: ی یی : ی ی .ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ی ی ی ی ییی ی ϡ ی ʡ ییی ی ی ی ی ی ی یی یی ی. ی ی ͘ ی .
4-
ی | یی: ی ی ی : ʘ ȁی.
ی ی ی ی ی 30 ی ی ی یϡ ^ ی یϡ یی ی. یی ی ی ی ی ʿ ی ی ی ی ی ی ȁی ی .
یی یی ی ی ی ی ȁ. ی | یی:...... ی ی . ی ȁ ی . ی | ی ی :
ی ی : ی ییی (ʝ) ی ی . ی یی ی| ی : ی ی یی : Ҙی ӡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ییی ی| ϻ ی ی یی ی ی .
5-
ی :
{ }
ی یی یی ی.
ی ی یی ^ ی | :
یǘ ی یی ی
ȁیی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی. ی ϐی ی э ی э ی یی ی ی ی !!!
ی ی ییی ϡ ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ... ϡ ییی ی ی ی ی. ییی ی ی ی ی ی ی یی ʿ ی ی ی یی ی یی И یی ییی : ی ی ی Ԙ ی ی .

ی ی : ... ی یی ی ی یی ی : ی ی ی ی : ی ی Ø ی ی ی ی ی یی ی .
ی И ی ی :
1. Ȑیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی یی ی ǐ ی ی ی И ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ی ... ی ی ی یی ی ی یی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی э ǘ ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی . .
2. ی ϐی ی ݡ ی ی ی ی یی ی ی ... ی ǐ ی ی ی ی . ی ی یی ی. یی ی ی:
{ ...}
{... ...}
{... ...}
( ی ی ی).
ی ی ی یی ی ی ی یی .
ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ϐی یی یی ی ی ی ǐ ی . ی ی ϡ ی ی ϡ ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی Ӂ ی ی ی. یϡ ی ی ی ԝیی ی یϡ ی ی یϡ ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ییی ی .
ی ییی
ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ʡ ی ییی .
ی| : ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʿ ی یی ی ی ی ی ی ϡ یی : Ȑ ی یی ی یی ی ی ی ییی . یی یی ییی یی ی ی یی ی یی ی ی Ș ی ی Ԙ ی ی ییی ی. یی ییی ی .
6- Ә
یی ی ی Ә ی ی Ә یی یی ی ی :
{ ... }
ی Ә ی ی Ә сی ی ی ј Ә Ș .
ییی Әی ی ی ی یی ی یی ی ی یی:
{ }
ی ی ی ی ییϿ ی یی ی ی.
یڻ ی ی ی یʻ ی یی یی ʡ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.
ڝی ی ی ی یی: ی ی | ی ی ی ی یʿ یی ʡ ѐیϡ ی ی| Ԙی ی| ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ʡ ی ی | ی ی : ی ی Ͽ ی :
یی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی یϡ یی : ʘ ی ی ی یی Әی ی ʘی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
|: ی ی ی ی ی ی یی ی .ی ی| ی یی ی ... یی ی یی ی .
ǘ| : ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی. ی| ǝ ی یϿ : یی ی ی ی ی ی ی ѐی ی یی ی ی. ی ی یی :
ی Ș ی . .
:
Ͽ :
|: Ә
(ی) ی Ә ی .
|: ɡ ی Ә ј یی ی Ә ی ј .
ی ی ی یی ی ی ی ی ј ѡ ی ی : ی ϡ Ґ ј .
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ԙ ی یی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی : ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ʿ ǐ ی ی یی ی ی ی . ǘی ǿ ی 坐یی ی ی ی ϡ ی یی ی یی ی یی ی یی ی ی ی ی:
{ ی ی ی .}
Ȑ ی ی ی ϐ ی یی ǘی
یی ی یی یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی .
7-
یی ی ی ی ی ی ی یʝ ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی э ی ی ی Ԑ ی ی ی ȝی ی ی ی ی Ϙ ی ... ی یʝ ی ی ی یی یʝ . ی ی ϐی ^ ییی ^ ی ی یی ی یʝ ی ی .
ی ی ی ی ͘ :
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ژ ی ی ی .
ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ʡ ʝیی ی ی .
ی ی ی ی ј یʝ ی یϡ ی ی ی ی : ی یʝ ی یی ی .
ی یʝ .
یی ی یʝ ی ی ی ی یʝ ی ی ( ǐ ) с یʝ یʝ ی ی ی ǐ ی یʝ یی ی Ȑی ی ѐ. ی ی ی ی ϡ ی یϡ ی ی ی ی Ȑیی .
ی ی ȍ ی ʡ ȍ ی Ԙی ϡ ی ی ȍ ی ی . ی ی ی ( یʝ) ی ی ʝی ی ی ی Ȑیی .
^ ی 捘 ی ی یی ی یʝ ی Ԙی یϡ ͘ ی| یی یʝ ی یی ی ی ی ییϡ ی ی ѐ ی ѐی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی .
8-
یی ی ی یی یی ی یی ی ی ی ی| ی^ ی .
ǘ| : Ø ی ی ی ی ی .
ی ی ی یی ی .
ی ی یی ی | ϐی یی :
|: ј ی ی ی ی ǝی . : ی ی ј ی یی ی ی ǐ یی Ȑیی ی ی ی ی.
ی ییی ی | :
Ø ی .
ی ی Ӂ یی ی Ԙ ی.
ییی ی ی ی ی ѐ ی ی ϐ یϡ ی یی ی ی ی ی .
یی یی یی ی:
یی ی ی ی ی یǘ ی ی .
ی یی: ی ی ȁیی ی ی Ԙ ی.
ی ی ی ی یی ی ǘ ی Ԙ ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی یϡ Ԙ ی Ș ی ǐ ی ی یی ی ی ی ییی ی Ԙ ی ی ی Ǎی ی ی .
ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ǘ| ی 捘 Ȑی ی .
9-
یی ی ی ی ی ی юی ϡ юیی .... یی ی ی یی : ی: ی ӡ ی ی ی یی ی ی͘ ی ی ی ی ی ی ی یԘ .
5 ی ی ی ی:
1. ی ی ی ی ی.
2. یی ی ی ی ی.
3. ی ǘی ʝ ی ی ی ی.
4. ییی ی .
5. یی ی Ӂ ی.
ییی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .
یی юی ... ی ѐی ϐی ϡ ی ی юی ی ǁیی ی ϐی ی.
ی И ی юی ی ی ی ی ی ی Ґی ϡ ی ݝ ѐ ی ی یی ی юی یی ی یی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
75 юی ی ی ی ی یی ی ی 97 ی ی ʝی یی ی ϡ ی ی ی 40 .
ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . ییی یǡ یʝی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ύ ǘ یʝ ی. ی یی ی ی ی Șѐیی یی ی ی یی ی юی И ی .
10-) сیی
ѐی ی ی ǐ ی ی ی ی ی| . یی ی ̡ ϡ ی ی ی Ґ ... сیی ی ی ^ ... ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ییی ی | ی ی ی : { یʘ ی} ی ی ی یی .
ی сیی ی ی ǘ| ^ ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی . ی ییی ی | یی :
ی ی ی ی
ی ی یǘی یی .
ی یی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ԝǡ ی ی ی ی ی ی یϡ ی ݝǡ ی ʘ ی ی یی ϡ یی ی ی ی ᝐیی ی ԝ ی ییϡ ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی с ϡ ی ی ی ی ی ی ی 坐ی ییی ی ی ی ی ی ѡ ی ϡ یی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ݘ сیی ی ی ی ی ی . ی ݝی ی ی ی ی ی ^ ی ی. Ϙی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی یی ǐ ی ی یی ی ی ی . | یی: ی ی ی ی یی ی
ی یی ی ی јی ی ی ی ی ی ی یϻ ی ی ی ^ ی ی ی ی ѐ ی یی ی ی ʘ Ґ.
11) ј
یی ی ҡ ј ی یϡ ی ی ϡ یی یی یی ی ی ی ی.
یی :... یј ... ی ی یی یی ی ... :
{ } .
... ( ) ј ... ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ... ( ) : ی ݝ .
ی Ԙ یی: ی ی јی یی ѡ یی ی یѡ : ی ی ی ی ی ییی (ی ی) .
12-) ی
یی ی 㝍ی یی ی ی ǁیی ی ی ی ی : ʘ
ی ی یی ی ی.
ی ی ی ی یی یϡ ی یϡ یی ی یϡ ʡ ی ی ی ͘ ی ی ی ی Ϙ ی ʘ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ԝی ی|: ی ی ی . ی Øی ی ی | ی ی ( یی ی ی ) ی .
ی ی ی ی ی ی ԝی ی . یی ی ی ԝی ј ی یی ی ی ی .
13-)
یی ی ییی یی ǘ ی ی ی ی ی.
ی : И | ی ی
ی ی: ی| ی ی ی ی ی ی ی .
ی ͘ ی ی ی ͘ ی ϡ یی ی ی ی ی یԝیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی یԐ ی Ȑ ی ی ی ی ی ی ی ی΍ ی ی ی΍ ѐ ی یی ی ᝐیی یی .
) :
ی ی
1. { ...}
ی.
یی یی ی ی یی ی ی ա یی ѐ ی ی ی ی ی Ș ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی یϡ ی یی یی ی ی ی ی . ی ی یی یی ی یی :
ی ی Ȑیی ی یی یی  ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یϻ.
ییی ی ی ی یی ی ی ی.
2. { }
ی یی ی ی ʘ ی ی ی Ș یی ј ی ѐ یی یی ی ی یی یی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ݘی یی ( ) ی یی ی .
3. { }
ی ی یی ݘ ( ی) ی.
ی И ی ی یی ی .
ء ʐ ی ی ی { } ی ی ی یی Ԙ ϡ ی ϡ ی ی. ی : ϐی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ( ) ʡ ی ǘ| ی ӝ ی. ی : ӝیی یی ی ی ǁǘ ی ی .
4. { }
( ) ی ی ی ی ی ( ) ی Ԙ ی ییی ی ݝ .
ی ی یی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی :
1 ی یی ی ی ی ϻ ی ی ی یی ی یی ی ی ییی یی ی ی ی ی ی ی ی یҘی یԐ ... ی ی ی ی ی ی ی ی.
2 ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی 600 ی ی ی| ی 600 ی ی ی یی ی И Ϙ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی .
5. { }
Ӂ ی ی ی ј یی ی ǘ ی.
ϻ ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ǘ ی ǘ ی ی ی ی ی ی јی ی ی یی ϐی . ی ی .
6. { }
Ȑ ی ϐ ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ʘ ݘ ی ی ی یی ی .
ی یی یی ی ی یϡ ی ی ی ϐ .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ | ی ی ی ی ی ی ی .
И ی ی ی ی ϐ ی ی ی ی ϐ ϐ ی ی 䝐ی ی ی ی ǻ ی یی.
7. { }
ی ی ی ی ی یی ی Șی ی یی ϐ ی ی ی ی ϐ ی ǐ ې ǐ ʐ () ی ȝیی ی ی ی ݘ ی ې ی ی.
ی ی ی ی ې ݝی ی ی ǐ ی Ȑی ی ی ی ی ϐ ی ی ی ی.
ی ی ی ی :
ی ی ی ی { ی Ș ی} ی ی یȻ ی ی ی.
8. { }
ی.
ی ی یی ϡ ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :
{ی ی ی ی}
ی ی ی.
ی یʐی ی ی ی э ϡ ی .
9. { }
ی ی И () Ґیی ی ی ݘی.
Иѻ ی ی ی ی ی یی: ی ی ی یی ی یی ی ی ݝیی ǿ یی ی یی. И ی јی ѐ ј ی ی ی ی ی ی یی Ґ ی ی .
10. { }
ی ʘ ݝ .
یی: یی ی ј ی ی ρ ݐ ϡ ی ی ییی ی 4 ییی И { }. ی یی ی ݻ .
11. { }
䐝یی ی ϐ ی ݝ .
ی ی یی ی Ƙ ی ی :
{ Ș ی }
ی ی ی ϐ
{ ی ی}
Ƙ ی ی ی ی ( ) ی ی
{ ی ی}
ی 䐝 ϐ 坐ی ی .
ی 坐ی ی ی 坐ی ی ی ʡ ی : Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 坐یی ʝی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی .
Ƙ ی ی ی ϡ ʐ ی یی ی ی ی ʐ ی ی ی ǘ ی.
ی ی : 䐝ی ی И ی ی 䐝 ǘ ی ی ی ǘ ی.
ی ی ی
1- ی ʿ
ی ی ی ȝی ی ی ی ی یی:
{ }
ی یی
ی ی| :  ی ی ی ی یی ј یی ی ی یϡ  یϡ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی.
ی یی :
ی ی ی یʘ ی ʘ ی ی ی ی
ی ی ی یی ی ی ی. ییی ی ی ʘ ی ѐ یی ی یی ی ی. یی ی ی ϐی ^ ی یϡ یی :
: ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .
ی ی ی ( ) ی ی : ѡ ѐ ی ی Ϙ ی ی.
ی یی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ... ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ӂ ی :
ی یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ȑی ی ӝی ی ʡ э ی یی . ی ѐ یی ی . ی ی ј یی ی . ی ی ی ی ی ی ی . یی . ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی . : ی ی ی یی ی ی ی ی .
یی ی ی 2/3/1388 یی یی& ی(ی) ѐ یʝ ی & ی یی ی یʝ ی :
ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ء ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یʡ یی ی ی ییی ی ی ی ی ј ی ϐ ی یی ی ی ǐ ی ی ј ȝ ȁ ... ی ^ ی ʘ ی... ی ی ی یی ی ی ی ی.
{یی ی ی ی}
ی ی ی یی یی ی ѐ ی ʻ.
ی ی ی ǘ ی ی ی ʘی یی ی ی ی . ی ǡ ی ͘ی ی ی ی.
2-
ی ѐ :
ی ј ی ی یǘ Ř ی .
ݝ .
یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ǐ ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی И ѐ یی.
ی ی ی یʝ ی ی ی ی یʝ И ی ی ی ی ی ی ǐ ی یی یی ی ی ǐ ی ی ی .
3-
یی ی ʝیی ی ی ʝی ی ی ی ی یی ی ی ی ʝ ی ѐی ʝ ϐی ی ی ی ی یی:
یی:
{ }
ی ی یی ی ȁ.
ی ی ی ی ی ѐ ی ѡ ی ی ی یی . . یی Ę ی یی ی ی ی ی ʡ ی یی ی Øی .
{ }
ی ی ی ی ی
ی یی ی ی :
{ }
ی
ی ی ی :
{ }
ی ی
ی ی :
{ }
ی ی ی .
ی И ی :
{ }
ی ی ی ی
ی ی ی 11.12.13 ی ی ی ϡ ییی ی ی ی ی ʡ ی ј ی ی .... ی ی ϐ . ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ϐ ی ύ .
ی
ی ی^ یی ی یی ی :
ی یی ی یی ʡ ی ӝ ی ϡ یی ی ی.
ی ی ʝ ی ییی ^ ی :
ʝ ѐ ϐ یی ʝ یی ی . ʝ ʝ ی .
ی ی ی ی ی ی ی^ یی:
1- ی ǘ| : ی ی یј.
ی ی՝ ی ی
2- ی ǘ| : ی ی ی ی ی ی ی ی ی
ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی.
3- ی ǘ| : Ș ǘ ی ʘ
ی ی ی : ی یی یی ییی ی ϐی ѐ.
4- ی ǘ| یی: ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی Ӂی ی.
5- ی : ی ی ی ی ی .
6- ی: ی .
ϐی ی ʝی ی ی ی.
7- ی: ی ی . ی ی ی.
8- ی : . .
9- ی یی: ی ی ی یی
ӝی ی .
10- ی : . یی .
11- : ی ی ی یی ی یی ی ی.
ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ν ی Ȑی ی 坍ی ݝی ی ی.
ی ی ی ی یی ی ی ی ѐ ی ی یی ی ϐی ی ی ی ی ی ϐی ی ȁϡ ی ی ی ی ی ی ѐی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ... ی ی ϡ ی یی یی ی ی ϡ ی یی یی ی ی ی ی ύ ی ی ی ی ʡ ی ... ی ی یی ϐی ی ی ϐی ی ی ی ی ǐ یی یی ی یی یی ی ی.
: ی ی ی ݘ
(ی) ی ی .
ییی ی ی ی ی ی ی ی .
4-)
یی ی ی ی ی ی یɝ یی ی ʡ ی یی:
{ }
(ی) ی ی.
ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی . Ԙی یی ی ی ی ی ی ی ی یی .
ی ی ѐ ی ݘی ی ϐی ی ی. ی ی ی ی ǐ ی ی ȝ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی یی 24 6 8 ی . ی ی ی .
|: یǘ ی ی ی ی
ی ȁیی ی ی ی ی ی.
یی ی Ȑ ی ی ی Ӂӝ یʡ ی ی ȁی ی ی ی ی ی ی.
یی ی ی : ی ی : ی
ی یی ی ی ϐی یϡ ی ی ... ی ی ǐ ی یی ϡ ی یی ی ϡ ی ǐ یی ԝی ی ی ی یϡ ی Ϙی ی ѐی یϡ ی ǐ یی یی 25 Ӂی ϡ یی ی ی ی ی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ϡ ی ی ʝ یی ی ی ی 6 8 24 ی ύ .
یی : ی Ϙ ی : ԡ ȡ یی
ی یی: ی یی ی ی ی
Șی ȡ ی ی ی.
یی: ی ی ی ی ی.
ی ی یی:

ی ی

ی ی

ی ی ی یی ی ی ی ... ی یی ی ی یی ی ʝی ϐی .
5-)
ی ی ϐ ی ی ی ی ی .
یی ی یی ی ی.
{ }
ی ی .
ی ی ͘ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی یʿ
ی ی ی یی یی ی ی ی ی. ی ی ϐ یی یی:
{ }
ϐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی
ی ی ی ^ ی . ی| یی:
| ی ی ی ی ی یی: ی| ѐ ی یی یی یی ییی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی یی ی ی ی یی ی ی .
ی
ی یی ی ʘ ی ی یی:
{ }
ی ی ѐ ی ی Ԙ ی ی ی.
ی ی ی ی یی:
{ }
( ) ی ρ ی.
ی| یی: ی ی
ی ی ی.
ی | : ی ی ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
یی ی ی ی ی | ی ی ی .
6-
:
{ }
یی ی ی ی ی ی یی یی ی یی ی.
یی ʝیی ی ییی ی ی ʝ ی ی ی یی ی ѐ ϐ ی :
{ }
Ԙ ی ی ی یی ی Ԙ ی.
{ }
ی ی ی Ԙ یی.
ی ی ی ѐ ی. ی یی ی ی:
{ ... }
Ȑ ی ( ) Ґی ی ی ǘی ی  ی Ȑ ی ( ӝ) ی ی ی ی Ԙ ی.
ی ی ی ی ی ی ی یی:
{ }
( ) .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی.
|: یǘ ی ی ی
ی| : ی ( ی ) ی ی ύ ی ی ی.
: ی ј ی ژ ј ی ی ʘ ی ی ژ ی ی ʘ ی ی ʘ ژ ̘ ی ی ʘ ی ی .
یی ǐ ی ی ی یی ی () ѐ ی ی ی ی ی () ǐ ی ی ȁی ی .
: ی ی
ی ی یی ی ی یی ی .
ی ǐ Ϙی ݘ ی یی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ... ی یϡ ǐ Ȑیی ʘ ǘ ی ی ی ی ی ی ӝ ی ی یی:
16 17 ی ی :
{ }
( ی ی) ی (Ԙ ) ی ی ی ϐ ی ی ی (ی ) ی ی ی .
ی& ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϐی ی ی ϐی ی یی ی ȝ ی ی ی یی.ی ی ѐ ی ی ی ی ѐϡ ی یی ی ی ی یϡ یϡ ی ی ی ǡ ی ѐ .

ی ی
ی ی

э ی ی ی
ی

ϡ ی ی یی یی ϡ ی ی یی ی یی ϡ ی یϡ ی ی ی ی ی . یϡ ی䝘 ی ی ی ی ی ی ǐ یی ی Șی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ȝ ی ϐی .
ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی| یی ѝ ی ی ی.
یی: یی یی یی ... : ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʝ .
: ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی
ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .
ی| : یی ی ی ی ʿ : ی ی ی ی ی. ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی یی.
ی ی ی ی یی ϐ ی ...
ی یэی ی ی :
{ }
ی ی ی.
ی ی | ی ی Ȑیϡ ی| ی ی ی یی Ș ی ی ی : ی ی ی ی ȘϿ ی یی Ș ی| : ی ی ی: ی ( ی ی) ی.
ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی.
ی| یی: یی... ی ی
ی ی ی.
7-
یی ی ʝی یی ی یی ی ی :
{ }
Ȑ ی ی ی ӁӐی یی.
ǘ Ș ی یی یی ѐی ʝی ی ی یی ی ی.
{ }
یی ی ی ی :
{ }
ی ی ی ی.
{ }
() ی یϐی .
ی ی ی ... 䝍یی ԡ ѡ یȝیی ... ی . ی یی ی یی ی ی ی ی:
{ ... }
ϐ ی ی یی یی ی.
ی ی:
{ }
ی ی ی ی ی ی ی ی.
یˡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یی ی .
-) :
ی ی
1- {

}
ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐ ی Ԙی ی ʡ ی ی ݘ ی .
ییی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐ Ԙی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ǘ ϐ ی .
2- { }
ی ǐ ییی ی ݘی.
ѻ یѻ ی ی ی( ی ) Ӂ یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی Ș ی.
ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی. یی ی И ی یییϡ Ӂ ی یی : ی ʘی ی ی ی ی ی یی ی Ԙ ی ǐ ی ј ی . ǐ ϐی ǐ یی ϐ ی ѐ یی ی ی Ґی .
3- { }
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی ی ݘ یϘی ی.
ی ی یی ی ی ǐ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی (ی ی ϐی ی ) ی ی یی ی ύ ی ی ύ ی ی .
ی ی ی э ی Ԙ ی ی ی ی ی یی Ԙ ی ύ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی :
{ }
ی ی ی ی ی.
4- { }
ی یی ی Ґ ی ی .
ی ی یی ی یی ی ʝی ی ی ی ی ی ی .
јیی ǻ ی ی ی ی јی ی یی ی ی ی ی Ǎ ی ی ی Ș ی.
یی: ی یی ی ی ʡ ی ی ی ʝ ѐ ی ی ی ی ǘی یی ϡ ی ی ѐ јی ϡ ی یی ی ϐ ͘ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ґ ی ی ی یی ʝ یی ی ی ی .
یی:
{ ... }
ǐ ی یی.
ی یی ȁی ی ی یی یی ی ی یی .
یی ی
ی ی ی ی ی ی:
1. ی ی:
{ }
() ی Ȑیی ی ی ی .
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ( ی) ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
2. ی :
{ }
ی ی ی ی ی ی Ȑیی.
یی ی یی:
{ }
یϻ ϻ ی ی ی . ی ی ی И ی:
{ }
ی ی ی ی ... ی ی ی یϡ ی ی ی.
3. :
{ }
یی
یѻ یѻ ی ی یی ѐ ی ی.
ی ی ی یی ǐ ی ی ی ی یی ی ی Ȑ ی ی ی ѐ ی ی| ی یی ی: ی .
4. ی:
{ }
یی Ȑ ی ی .
ی ی ی ی یی ی Ȑی( ی) ڝی یی یی ͘ ی ی ی ی ϡ ی ی ی Ȑ ی ی ǐ ی Ԙ ʘ .
5. ی:
{ }
ی Ȑیی.
ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ˡ ی یی یی ی ی ی ی ی Ȑیی( ) ی ی ی یی ʐ یی یی ی یی یی ͘ ی.
یی& ی Ș ی ی ی ی ی ی ѻ ی ی ی ݻ Ȑیی یی ی یی ی.
ی ی یی ی ی ی| یی:
{ }
ی یѡ ی ی یی ǐ ی ی یی ی ی ی ی Ȑیی.
6. ی:
ی یی:
{ }
ی ی ی ǘ Ȑ.
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ʡ یی ی ǐ ی ی ی ی Ԙ یی:
{ }
Ԙ ی .
ی یی ʝی یی ϡ ǡ ѐی ی ی یی یی یی ی ی| یی ی ی ی ی| : ѐ ی یی ی Ȑی ی .
ѡ ی ی ی 捘ی ی ݻ ی ی ی ی یی ݻ ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ѻ ی ی 捘ی یی ی ی ی.
: ǐ ی ی ی ی Ș ی ی ی ݻ . ی ϐ ی ی.
7. ی:
{ }
ʘ ی.
ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی یی ǘی ی ی Ҙ ... ی ی یی& یی ی ی یی ی .
ڝی یی ی :
1) ی ی ی ی Ȑیی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی .
2) یی ی ی ی .
3) ی ی یی ی .
4) ی یی ی .
ی یی ی یی:
{ }
ϐ Ȑ ی Ȑیی.
ی ی ی ی ی . یی& ی ی ی یی: ی ی ی | ی ј ی ʐی ی ی ј | ی ی ی јی ی یی ʝ ی ی | ޡ ی ی یی ی ی یی:
{ }
ی ی .
ی ԝی ی ی ی یی ϐ .
ی ی ԝی ی ی ی ϐ ی ی:
{ }
ϐ ی ی ی ی یԐ ی ی.
یی ی јی ی یی:
{ }
ѐ Ȑی ی ی ʡ .
ی ی ییی ی Ȑی ی ی یی ی ј.
8. ǘی :
{ }
ی ی یی .
یȻ ی ی˻ ی ی یی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی И ی .
9. :
{ }
یی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی یی. ی ی& ڝی ی ی ی ی ی И ی : ی یی یی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی: ی ی ی یی ی ی ی .
10. :
{ }
ѐی ǐ Ȑیی یی.
یی& ی ییی ی ی ی ی ی: ی ی ی Ȑی ϡ ی ی Ȑی ی ϡ ی ی ی ی ی ی .
یɝ ی ی Ӂ ی ѐ ی. ی ی یی : ی ی ی ȁی ی ی ی یی:
{ .... }
11. :
{ }
ییی ϐ ( ) ی э ی ی .
ی ی ی ѐ ی ی ی ǻ ی یی ی ی ی: ی یی ی ی ی { } ی ی ی ی ی{ } ی ی ی ی ی ǐ ی ییی ی ی ی э ʐ ی ی { } ی ی ی Ԙی { } ی ی ی ی ی { }.
ی ی ی ی ی ǻ Ș ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی یی یǡ ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی э ʐ ی Ȑیی ڝی ی ی ی ѡ ʡ یʡ ی ʡ ͘ ی ی ی ی .
12. ی:
ی ی ی͝ ی ی ی یی:
{ }
ی͝ ی ی ʘی .
ͻ یͻ ی یی ی ی ѐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی یی ی ʘی ی ǘی ی ʘی .
ی ی ی ی ǐ ѐی یی ی ی ی ییی یی ی.
ی 坐 И ی ی ی ی یی И ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ԝ
یی ی ی
یی ی | :ی ی ی
ی ی ی ی.
ی Ԙ ی Ԙ ی ی . ǘ ј ی ϡ ی| یی ی یی ی ی ی (ی ی ی ی) ی ی ی یی ی .
یی:
{ }
ی ی ی ی ی ( ) (ی ).
: ی
.
ی یی: ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ϙ ی ی ی Ϙ یی یی .
: ی ی ی ی ی ی
ی : ی ی یی ی ϡ ی ی ی .
ی یی ی ی ј ی ی ȝ ی ی: ۡ یʡ ʡ یȝیی ј ی 䝍یی ی ی ی .... ی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی یی ی ǘ ی ی .
ی ی ǘ| ی ی ی ی ی ی ی ی یϿ : ی یی ی.
ی :
ѐ ی ی ی.

ی ی ی

ی ی ی

یی:
Ř ی ی Ҙ ی ی
ʐیی ی ی坐ییی ی یی .
ی ی ی Ԙ ی ی یی ^ И یی ی ی ی ی ^ И ییی.
^ ی ی ی ی ی یʡ ی ی یی:
{ }
ی یی.
ییی ییی ییی ی یی ʡ ی ی ی ی ی . (یی ی) ی ی ی . јی ی ی ی ی. ی ی ی ی . ǘ ی ی ی یی یی ی ϡ یی .. ی ی
ی یی ی Ә ی ی ی ǘ ی ی ییی ی ǘ یی ی ی : ی ǐ ی ی ی ی یی.
ی یی ی ی ʿ ی ǐ ǐی ی ی .
: ی ǐ ی Ә .
ی ی ی
ѐی ی ی ۡ ʡ ʡѡ ǡ ǁ ... ϡ ی ی ی ی .
:
1-䝍یی
{ }
ی ی 䝍ی یʝی
{ }
ی ی 䝍یی ی ی ی ی ی Ґ ی یȝ ی ی ی.
ی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 䝍یی ی ی ی.
ی ی 䝍یی ѐی ی ی ی یی ی 䝍ی ی ی ی ی ϐ ی ... ی.
ی| : یی
: 1. ی 䝍یی 2. ی 3. ېیی
ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یʝی ی 䝍یی : ی ǐ ی ( ی ی) ی ǐ ی ی ǐ ی ی ی ی یی.
ی| ی ی ی ی ی 䝍ی ۝ ی ی ی 䐘ی ی ی یԘ ی ی ی ی یʿ ی ی 䝍یی ی.
ی ی ی ی ی ی یی ی 䝍یی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی یʿ ی ی ی ی . ی ی یی ی . ی یی ی ݘ ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی یϡ ی ی  ϡ ی ی ی ی یی ی.
2- ی
یی ی ی ی ǘ ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
{ }
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ȝی (ی) ی ی ی ی ј .
یѻ ɝ ی ی یϡ ی یی Ȑیی ی ی ی ی ی ی ی ǐی ی ... ی ی ی ی ی ی یȝیی ی ӡ یʡ یی 坘 .
ییی ی ی ی ی ј ی . ی ی ی ی ی یی ی ی.
ی| یی: ی ی ی ی یی ی یی یی یǡ یی ی یѡ ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی .
3-یȝیی
{ }
ی یʝ یȝیی
ی ی ی یی ی ی ی ییϡ ی ی Ԙ ی ی یȝیی ی یی یԘ. ی ی ی ی ی ی ی ی ی یȝیی ی ی ی ی ی ی یی.
ی یی: یǘ ی ی ی
ی یȝی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی یȝی ی ی ی ی یی ی Ӑی ی ی ی ی ی Ӑ یی : ی یی ی ی ی یی یی یییی ی ی ی ی ی ی ی Ӑ ی ی ی .
ی یی: یی ی ی ی ی
ی ی یی ی ی ی.
^ ی ی Øی یی یȝیی ی ی ی ی ی ی یی یȝیی И یȝی ی ی یی.
ی: یی: ی ی Ø ی ی
Ԑ ی یȝی ی ی یȝ یی.
ی| ی ѐی ی یȝی ی ی ی ی ی یی ǐ ی ی ی ی ی ѐی ی .
:
ی ی یی ی ی یȝی И ϡ ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی И یȝی ی ی Ͽ ی یی : ی ی ی ی یی
ȝی ی یȝی ی .
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی : Иѡی ... ی ی ی ی یی یȝی ی ی ی ϡ ی ی یی یȝی ی ǘ یϡ یی ی ی ی یی ی ی ی И .
ی ی| ی ی ی یی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ԝی ی ی یȝیی یȝیی ی یȝیی ی.
یی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
4-
یی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی .
ی|: ی ی یی
ی ی ی ی.
یی: ی ی ی یј
ی ی ی ʘ .
ی ی ییی ی ی ی䝐ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی .
| : Ϙ ی یی
ѐ ʘ یی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǐ ی .
: ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی.
5-
یی ѐی ی ی . ی ی یی ۝ی ی یی:
{ }
ی ی یی ېی.
э ی ی| ی ی ی ی یی ی :
{ }
Ӂ یی ۝ی.
{ }
ی ې 䝘 ѐ ی ی.
ی ی ی ی ی Әی : ی ی : یی ی ی . ی ی ییی ی | Ԙ یی : | یی ی ی ی ی ی ǡ ی{ } .
ی ی| ی یϿ ی ی Ș ی یϿ ی ی ی ی ی ی ی ییϿ ی یی: ی یی ی ی ϡ ېی ی .
ییی ی坘 ی Ș ی ǐ ی ی ی ی ی ی ېیی ی ی ی ی.
ی : ی ی ی یј
ѐ ی ی ی ј ی ی.
ی| : ѐ ی ی Ȑی ی ی ی ی ی یی یی ی یی .
ی | یی : ʘ ی : ʐیی ی ȁی ѐ یی یی . ی Ԑ ی ی ی ی ی ېیی ی ǘ ی ی ی ی ݘ ǐ ی ی ȁ ییی ی Ȑی ی ی ی ѐی ی ϡ ݘ یی ی ی ی ی ј ی .
ی ǘ| : ی ی ی یҡ ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی یϿ ی ې ی ی ی ی.
6-
یی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی Ի ی ی یی یی ی ی یی: ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی :
{ }
ی ѐ ی ی.
یی ی یϡ ی ی ی ϐیی ی Ș И ی ی یڝی ی ی یی:
{ }
ی ی ی ی ی ǘ ی یی.
ی ی ی ی ی ۝ ی ی ی ݝی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی یی:
{ }
ی ی ( ی) یی ( ی ) ی ی ی ی یی.
ی یی ی ʝی ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی ǐ . ی ی ی ј یی ی ј ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی یی ǐ ی :ی | یی: ی
ی یی یϡ
ǐ ی ی ی ییی ی | ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی| یی: ی ی ی ی: Ґ یی ی یی Ґ ی.ی| ی ǐیی ʝ ȝ ی.
ی ی ی یی ی یی ʡ یی ی ی ی ی ی 䐝 یی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی | : ی ی : ǐ .
: ی ی ی ی یی ی ی ј ی ی ی ی ј ی |: : ј ی .
یی ǘی Ȑی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϿ : ی ی ی ی : { ј ی }: ی ی .
ی | :
یی ی ϐ ی ی 㝐یی یی ی .
7-
یی ی ی ی ی یϡ یی ی ی И ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یʡ یی ی یی یی ی ی ǐ یی Ę یی:
{ }
یی ی ی ȁیی.
یی : ѻ یϡ ی ی ѻ ʡ ی ی јی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی˻ ی ی ی. :
{ }
ی ی ی ی ( ) ی(ی) ی .
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی یی ی ی ی ی ѐی یی ی ی ی ی . ی ی ѻ ی ی ی ی ی .
{ }
ی ی ǁی Ȑ ѐی Ȑ
ی ѻ ی ی ی ی یϐی ... ی ی ǐ ی Ȑیی ی ی ی ی : ϐ یی ی ǐ ѡ ی ی ی ϐ ی ی ј یϡ Ӂ ی یی:
{ }
ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی : ϐ ی ѐ یی ی ی ی ǘ ی ی .
ѻ ی یی Ș ی ی ی ی ی یی ی ی یی:
{ }
ی ی ǁ ی یی
ی یی ی ی Ș јی ی ی ی یی:
{ }
ی .
ی ی ǘ ی ی ی ی ʝی یی И ی:
ی یی یҘی ی ی ی ی ی ی 㡝 ی ی ی ی ی ی یی ی یی { Ƙ } ی ی ی ی ی ی Ǎ ی ј ی ѐ ی.
یی: ی ی ԝی ی یی یی ی ԝی ی| ی یی ی ی ی ی .
ی|: ی : ی .
8-
{ }
ی ی ی ی.
یی&: ی ی ی یی یی: یی ی ی Ș یϡ ی ی ی ی: یی ی Ȑیی ی ی.
ی ی ʐ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ( ͘ ی) یی ی ی ی یی ی ݘ ȁی ی ی ی ی یی ی ی Ș ی.
ی ی ی ی ی یی:
{ }
() ͘ ی ϐ یی ی .
ی ی ȝ () ی ی یی: یϡ
{ }
ی ی ی ی ʝیی .
یی ی یی:
{ ... }
ی ی ی ...
ی یی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی:
{ }
یی ی ی ی ی ǐ ی ј ی .
: ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی| یی:
{ }
.
یی ی ی ی یی ی Ԙ ʻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی 坘 ی ݝی ی ی ی ی.
ی یی ی И : ی ییϡ ی یϡ ǘ ی یϡ ی یی ی ی ی یϡ ی یی ی ی ...
ی ی Øی ǐ ی ی: |: یʘ ی ی ی ی
ی ی ی ی э .
9- ی
یی ی ی ی ی یی:
{ }
یی ی ی Ԙی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی یی . ی ی ی ی ی ... یی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی ی یϡ ی یی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǐ ی ی ѐ Ԙ ی ییی ј ی یی ی ی ی.
| : ی ی
ی ی .
ی یی : : ی ی ی ی
ѐ یی ј ی .
ی ی ی И ی ј ی ی ی ی ی. ی ی یی یʡ ʡ ѡ ǐیی ... ی ی.
10-
ی ی یی:
{ }
ی ی Ӂ ی ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی ǁ ی ی ی ݻ یی. ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی یی یی ی .
یی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی.
یی: И ی ی ی ی ی И ی ( ) ی ی ی ی : ی ی ѡ ǐ 捘 ی ѐ ی (ی ) ی ی ( ی) ی ǐ ی (ی)
یی یی ی ǿ ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی.
ǘ ǡ ی ی ی ییی ی ی ی () ی ی یی... ی ی ی .
11-
ی . یی:
{ }
(ј) (ی) ی ǐ ی یی ی ǘ ی.
یǻ یѻ ی یی ʡ ی И ی ی ی . ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ϐی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ǐ ی ی ی .
ی ی ی ی:
{ }
() ی И ی ییی ی.
ی ی یی :
{ }
ی یی ی ی ی یی ی ی ( ی) ی ی ی.
ی یی ییی ی:
{ }
ی ی ( ی) ی ی ی ی.
ی ی. ی ی^ ʝی یی ی ی ی ی ј . ی ی| :ی ј : ј .
ј ی ی ϐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ ی ی ی یی ی ی. ی ی ی یی ییی ی ی ی ی ی ... .
ی | یی: ی ی ϐ ی (ʝی) ی. یی ی یی ی ی ј ی ѐϡ | ی ی| ی.
یی: ی ʐی ǐ Ȑیی ی ǐ Ȑیی ی ǐ یی یی .
ی| یی: ǐ یی ی .
ی ی ی ی ی ی ی э ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ^ ی. ی ی | ی ی یی ی Ԑ یی Ȑی: ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی .
ی ی ی ی ی| : ی : ی Ȑیی ( ی ی) ی.
12-
ی ی ی э یی ی ی . ی ی یی ی . یی ѐی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ۡ یʡ ʡ یȝیی ... ѐی ی ی ی.
: :
{ }
ی ی.
ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ϐ :
{ }
ϐ ی (ʝی ی) ی ی ی ی ی .
ی :
{ }
ی () یی ϐ ی () ی (ی) ی ی ی یی ییی ی یی ( ی ی).
ییی ی ی ی ی ی. ی ǘ ј:
{ }
(ǘ ) ی.
ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی :
{ }
یی ی ی ی .
ی ی ی ϐ И ی ی ی :
{ }
ی ( ) ϐ ی ی ی .
ی ی ی ی ǘ ی ʡ ی ی ی ی ی.
13- ǁی
یی ѡ ǁی . ی ی ǁی یی:
Ø ی ی : ی (ی) ǁی (ی ) ی ی .
ییی ی ی ی یϡ یی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی یی ی ѐ ǘ И ی ی ی یی:
ی یޘ یی ی ی
ی ی ی ی یی (یԝی ) ی.
ییی ی ǐ ی ی ی ی ی Ș ی ی یϡ ی ی . ǐ ی ʘ ی ی ی Ԙ . ی ޝیی ی ی . یی ǁی یی: ǁی ȁی ی ǁی ʝی ی ی ǁی ی ی ی ی.
2 ی :
یی : یی ی| ی : ӝ ӝ ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی یی ی یی
ی ی یی: ی ی ǁی ی ی .
14-ی
یی:
{ }
یی ی ی ی ی Ͽ یی.
ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ϐی ی یی ی ییی ی ی . ی ی ییی ی ی ی ییی ی ی یی ی ی ϡ ی ییی ی | ی ی ی ی :
ی | : ی یǘ ی ی ... ی ی ǘ ی ی ی ǘ ی یИ И ی И ی ی .
ی ی ȁی ی ... ی ی ǐ ی ǐ Ȑیی ی ی ǐ ی Ȑیی ی.
ی | ی یی ی Ȑی ی ی ی ی ی | ǘ ی ییی ی. ی ی ییی ѐیϡ ی ϡ ی یی ی ی Ȑ ǐ ی. ѐ ی| ی ʘ ی ی| ѐ ی ی ی ǐ Ԙ ی ی ی ی.
ی ی
ی | یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϿ ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی| ی ی И ی: ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی
ی ی Ӂ یی یی یʐ ی ی ی یʝ .
ی| یی ی یی: ј ی ی
ی ی ȝ ј ی .
یی ی : ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی یʝ .
ی ی ی ی ی ی ی ޝ ی. یی ی| : ی ی ی یԐ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ϐ ی ԡ ی ʡ Ӂ یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی : ی : ی یʝ .
ی ی:
ی ی ی ی И یی ی ی& 14 :
1. ޝی:ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
2. :یی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی . یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی Ș.
3. : ی یی ی ی ی یʿ ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ԙی .
4. ی:یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی یی یی ی Șی ی یی ی یی ی ی ی یی ʝ ϐیی ی.
5. ی ی:یی ی ی ی 䡝 ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی Ȑیی. ی ی ȝی ی ی ی .
6. :یی ی Ԙ ی ی ی ϡ ی ی ی ی Ԙ ی И ی ی ی ی.
7. : یی ی ی ی ǐ И ی ی ǐ ی И ( یȝی ی ) ی یʡ ی ی ی ی ی ی .
8. : ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
9. : ѐ ی ی ی یϡ ی ی ی ی Ș.
10. ی ی ی ی .
11. ی ی ǘ ی ی ی ͘ ی .
12-
13- ی یی ی .
14- ی ی ی یی ی ی ی Ȑی ی .
ی 4 ی И ی ی ی ͘ ی ی 4 ی ی ی ی ی 4 ی.
ی:
ی ی ی ی ی ͘ ی ی : ی ی ی یی ی ی ی :
1. 2. ی ی 3. ی ی 4. 5. ی ی ی ی 6. ϐی 7. 8. ی 9. Ԑی 10. یی
ی:
ی یی ی ѐ ی ی ی ی ی ϡ ی یی ʡ ی |: ی ی ی ی ی ی ی ی
ی ی ی ی ی ی.
ی ی یی : ی ی ی ی
ی .
ی:
ی ی ی ی ی ی ی| ی ی И ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ǁیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ... ^ ی ی ی И یʝ ی یʝ .
ی|: ی
ی ی ی ی ی ی ی.
ی
4- ی
И ی ǘ ی ی یی ی И ی ݡ ی И یی یی ی ϡ یی ی ϡ ی یی ǘ یی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی Ԙ ی ی ی ی یѿی ǘ ی یی ی ی ی ǐ ݡ ی ی یی ی ی یی یی ǘ ی ǘ ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ϐی ی یی ی ی ی ی . ʿ Ͽ :
1-)
ی ی ی ی ی ی ʡ ی :
) ی э : ی ی ǡ ی ...
) ی.
) ی .
ی ی ی :
1-) ی
|:... ی ی :
2-) ی ی
یی ی:... ی ی ی . : یی ǁ .
3-) ی ی ی یʿ
201 : ی ی ی ییی . ی : ʐیی ی ϐی ʿ ی ی ی یی ی. یی ϐی ی یϿ : ی ی یی ی ی ی .
4-) .
: .
ی ی ی : Ԙ یییϿ ی Ԙی ϡ ی ی یی ی ی یی ی ی ی Ϙیی یی یی یی ی ی یی ͘ ϡ ی یی ی .
ی ی ی ی И ǐ Ȑ ی ʡ ی ی ^ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی э Ϙی ی ی ǐ ی ی ی ʡ ی ʡ ی ی ی ی یی ͘ǡ یی ی ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی ͘ ϡ ی ǐ .
ی ՝ ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی .
2-)
یی ǘیی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ڡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ѿ
ی ՝ ی یی ی ی ی И یэ . ی ی ی ͘ ی یی ی ی.
3-)
. . .
Ϙ ͘ ییی ی ی یی ͘ ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ یی ʝ ی ی ی یی : ی ȁ ϡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یѿ

ǐ ϡ э ی ی ی ی ی یی ی Ә ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی :
{ }
 .
ی ی ی ی .

5-
ی ی ییی یی ی ǘ یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی И یی ی ј ی ی ی ی И یی ی ی И ی ی ی ی ی ᝐی ݝی ϡ ی ... ی ی ی ی.ی :
1- :
یی:
{ ی Ә }
ی ی
ϐی ی ی ی ی ی ی ی.یی ی یی ی یی э ی ی یی یی И یی ی ی ی ύ ی ی ی ύ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
2- ᝐیی:
ییی ی ی ی ییی ی ی ی ... ی ی э ی ϐی ̝یی ی ی ʡ ی ی ی ی ...
ی ی 䐝 ی ی ی ی ی ی ی| . ی ی ʐی ϡ ی ی ʡ ی ( ) э یی ϡ ی یی ی یی ی . ی| ی ی䝐 ʝ یی ی ی یʝ ی 坐یی ی ی 31 28 ی :
ǐ ϐی ی یی یی ی| ی ј یی ی. ǐ ی ϐی ی ی ی ی ԝی ѐ ϐ ی .
ᝐی ی یی ی ی ϐی .
3- ݝیی:
ی ی ی ی ی ی ی ݝ ی ی ϐی یی ی ϐی ϐی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ݝیی :
{ }
ی یی ǐ یی ی ی ی.
ییی یی ݝیی ی ی И ی ی ی ѐی ی یی ی یی ی ی ی ǐ ѐ ی ی ϐی ی ی ی Ȑ. ی ǐѻ ʡ ѐی ی ݝی یی ϐی یی ی ی ǐ ی ʝی ی یی ȁی ی ϡ ی сی :
{ }
ی ی ی сی ی ی ی .
сی ی ی ی ی ی یی ی ϐی ی ݝیی ی ی И یϡ یی ی ݝیی ی ی یی:
{ }
ی ی ی ییی ی сی ی ی ی ی ی ϐی ی یی Ґ ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی.
4- :
ѻ ی ی : ی ی ییی ییی . ی یی ی ی ی ی ی ی:
{ }
ѐ ʘ .
ی ی ی ی ی ی ѐ یی ѻ ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی .
{ }
ی ϐی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ʻ
ی ی& ی ی ی ی И ( ی ʘ) ی ی ی یی Ϙ ی ی () ی ی ی ͘ ی ѐی ی () ی ی ی ϐی ی ݘ ی یی ی ϡ ј ی ϡ ییی ییی ی ȁ (ی) ی ی ی ی ی ی ی ی ڝ ی ی ݘ ی ( ی) ی ی. {ʘ ی }
ی | یی:.... ی ی . ی ȁ ی .
ی ی یی: ی ی ی
ی ی .
ی : ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ییی ی ی ی ی ی ј .... ʘ ی ʘѻ ی .
ی ی И : ی ی یϿ ی ی ǘϐ یϿ ییی ی ی јʝیی Ґ ی ϐ ی ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʝی ی ی ی ی ی э ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی یی Ȑی ی ی ی ی ییϡ یی ی ϝ И ی.
: ^ ی ǡ ݘ ǘی ی ی ی 捘ی ی ی ǘ ی ی یϡ یی ی ی یی یی:
ی ( ی ) ی ی
ی ی ی ی ( ی ی ) ی ی ی ی ѐ ی Ȑی.
ی :
ی ی^ ی И ی ی. ی :
یی ی ی ی ی ی
ʝی یی ی ϐی ѐی ی ی ʝی ی.
ی ی یی :
ی ی ی ی ی ی ی یی ی |
ی ی ی : ی ی |.
5-
ییی یی ی ی :
ی ی ی ی ی
ی ی ی э ی ی ی ی .
یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی| ی Ԙ ی ی ی ی یی یی یی ی. ی| ییی ی ی یی ! ی| ی یی ی ی Ӂ ی| ی ی ی ϐی . ی ی| یی یϡ ی یی ی| ییی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ԝ یϡ ی ی یی ی ی .ی ی ی ی ی ی .
ییی ی ی ی . ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی ی ј ϐی ԝ ی ی یی .
ی ǐی ی ی И ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی ی ϐی ی ی ی یی ی ی ی ϡ یی ی ی ی یی ی 㝍ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ییی ی ǐ ی ی ی ی ییی ϐی ی ی ʝی یی ^ ʡ یی یی :
ی ی ј ی ی ј ی ј ی ی ی ј یژ ی .
ѐ یی ǐ ǐی ی ј ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ѐ یی ی ی ی ǐ ǐی یی یی.
ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѡ ی ی یʿ ییی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی э ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
ی ی ی Ԙی یϡ ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȁ ی ییϡ ی یی ی ی یی ی ی ی ی : ǘʡ ی ی ی ی ی ی ی : ی : ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ǐ ϐ ی ֝ی ی ǘ ԝ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ʐی ی ی ی .
یی ی
ی ی ی ی یی ۡ ی ی ی ی یϡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ґ ی یی ی ی ی یی ی ی ϡ یی ی یی ی یی یی ی یی ј ј Ԑʝ .
یی ی ی ی ی Ԙ Ȑ ی . ی ѐی ی ی یی ی یی ی ی یی ی ی یی . ʝ ݘ ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی . ی ی یی ی . یی ی : ی ǡ ی ی .
ی یی ی یی ی ی ییی یی ی ی یی ی И .
6- یی ی
یی ی ی ی
ی ی یی ی ی ی : ʘѡ ρی ա ϡ ۡ ... یی ی یی ی ӡ ی ی ی.
یی:
{ }
ی ی ی.
ی یی یی ی .
ی ʘ ی ی یϡ یی ی ی یی ʝی ǁ ی ی یی:
{ }
ی ی ی یی ی یی ی ی .
ػ ی یی Ș ی. ی ی یی ی ی یی یی ی . ی ی یی ی ی یی ی ی ǘ ی :
{ }
ی ی ӝی ی یی ی ǘ ی .
ی ی یی ی Ӑی ی ی ی یی یǁی ѐ ی ی.
{ }
ǐ یی () ی ی یی () ی یی ی یی Ӑ ǐ ی ی ی ǐ ǐی ی یϡ ی ی ی ʘی ی (ی ) Ґ ی یی.
э ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی یǁی یی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ǻ ی ی ϐی ی ی یی ی ی ی ی ȝ ی یی ی .
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ӑی یی ی ی ی ی ی ی ʡ ی یǁی ی یی ѐ ی ی.
ی ی ی ی ی ی یی ی یی ݘ ی ی یی ی ی ی یی ی ی :
{ }
ی یی ی ی ѐی ʿ ی یی ی ی
ی ی ی ی یی ی сی ی یی сی :
{ }
(ی ی یی ی) сی .
ی یی ی ی сی ی ی:
{ }
(ی) сی ϡ ʝϐ .
ی ی сی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی ی ی ی сی ی ی :
1. сی ی ی ی ی.
2. сی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی:
{ }
ی یی ی ی ی ی ( ی ی ی ی) ی ݘ ی ی ی ی .
ی ی ی ی یی ی :
{ }
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یϿ ی ی.
ی یی ی ǘ| Ӂی ی ی ی 捘 ی ی ی ѐ ǘ یʿ : ӡ ӡ یی ی ی ی .
ییی ^ ѐی ی ѐی ی ی یی:
ی ی ј ˘ ǘ ی ی ی ی
ǐ ϐی Ȑیی ȝی ی ی ј ی ی ی ی ی ǐ ی ی ( ی ی) ی ǐ یی ی یی.
ی ی ی یی ی ی ǘ یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی . یی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی یϡ ی یی یی ی یی ی ϐی ی ی.
ی| یی: ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی Ƙ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی э ی یی .
یی: ی ی ی : ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ǘی ѐ ی ی ی ( ی ی ی Ȑی) ی ی ی.
7-
یی ی ی ی ی ʡ ی ی یی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی . یی:
{ }
Ȑ ی ϐ Ӂی یی یی ȡ ǐی ی 坝 یϡ .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ییی یی ^ ی ی یی:
{ }
ی ی (ی| ) ی یϻ ی ͘ ی ͘ یی ی (ی یی) ی.
ǘ ی ӻ ی | ی ی. ڝی یی ی ی ی : ی ی ѐی ی یی یی ی ی : ...
یی ی | ^ ی ی ی ی ی یی. ی э ǘ یی ی ʡ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ʝی Ș یی ی ی ʝ .
یی: : ی .
ی یی ی ی ی ی Ȑ ی .
ی :
֘ ی ی ی یی ی ی Ϙ ی یی ی .
ѐԝیی 䝍ی ϝ 䡝 ی Ӂ ѐ یی ی ی Ӂ ی ی ی.
ی یی :
ی ی ی ... ی ی ی ی ی ی .....
ی ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی یی ی ա ی ی ی ѡ ی (ی) یی یԐی ی ǘ ѐ ی (ی ی ی ی ی ی ی ).
ی 27 ی ی . ی ͘ :
ی ی ی ј .
ی ی یی ی ی ی یی ј ρی یی .

ی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ǡ ی یی ی ی یϿ ی ʝی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی Ƙ ی ی ی ی ی ی :
ی ی یی ی ی ی ی ی.
ی ی ی Ͽ ی ی ی ی ǐ ی ی ǡ ی یی.
ی ی : یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی Ә .
ی ی ی ی ی ی یی ѐی ی ی ی ی ǡ ی ی ǡ ǘ ʡ ی ی ی ی ی ی ی Ȑ ی ی ی ی ǐ ی یی ی یϡ ی ϐی ϐی ی ی ی ی ی ی .
8- ی
یی ی ی ϐی ی ی ی ј ی ی یǘ ی ی ی ی .
{ }
ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی .
ی یی ی ی ی:
{ ... }
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی...
ی ی ی ی ی ی یǡ ی یی ی^ ی . یی ی | : ی ی یی ی ی ی ی
ی ی ی ی ی ی (ی ی) ی ی یی ی.
یی: ی ی | ی یی ی ییϿ ی ی ј  ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی Ͽ ی ی ی یی
| : ی ی ی ی ی :
1. ی ʺ
2. ی ʺ
3. یی ی.
ی ڝ یی ی ی ی ی ی یی ییی Ƙ ی یϡ یی ی یی Ȑی ی . ی . ی یی ی ی یی ی ی ی ی ییی Ƙ ی یی. Ӂ یی یی Ȑی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ییی یی Ȑی ی ی . ی| ی ی ی ی .
ی | : ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ј یǘ ی ی ی: ی ی ی ی ѡ ی ی یی Ȑی.
|: ی ی یی ی ی ی ی
ʝی ی ی ی ی ی ی .
ی | ی: ی یʿ : ی .
: ی ی ی ی ی ... ǐ ی ی ی ی ی ی یی ی ǐ ی ی ʘ یی ی ی ی ʘ ΐ . ی ی ʐ ی ی یی ی ی ی ی ύ Ԙ ϡ ی ی ی ی ی ϐی ی ی ϡ یی یی ی ѐ Ӂ ی ییی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی یϡ یʿ ی یی ی ! ی ی ی ی ی ݝ یϿ ی | یی ی یی:
ی ی ی ی یی ی
ی ی یی ی јی ی ی ی ی ی ی ی.
9- ʘ
ی ی ʘ э ʘ ǘ ی یϘ ی ϡ یی ی ӡ یǡ ... ی یی ی ی ʘ ʡ ... ی ʘ ی ی ی ϡ ی یی یی ی ی ʘ ی ʘ ی ی ی ی ی ی ʘ یی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ʘ ρی ی ی Ͽ
ʘ ی ی : یی Ø ی ی ی .
ی ی ʘѻ ی ی Ș ی ʘ : ی 7 یی ی: ی ی یی ی ʝ ی ی { } ی ی ʘ یی ϡ ی ی 5 یی : ی Ȑیی ییی ی сیی ی ییی ی ʘ: ʘ ی ی ی 8 ی یی یی: ی ی ی ʘ ی ʘ یی ی ѐ ی . ی یی: { }
یی ̝ ی ی ʘی یԝ ʘ ی ی ǘ ی ی ی ی .
ʘ ی ʘی ی ی ی ی ѡ ی ݝی یی . یی ی ʘ ʘی И ی ی یی :
1 : یی:
{ }
ʘ ی ی .
ییی ی ʘی ی .
2 ی ی : ی:
{ }
ی ی ی () ʘ.
ʘی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی یی ʘ ʘی ی ی ی ییی ی ی یی ʘ ی ی ی:
{ }
ی ϐ ϐ ی ʘی ی .
3 ی : یی:
{ }
ʘ ϡ ی یی ی ʘ .
4 ʘی ی ی :
{ }
ی ی ی ی ʘ .
ʘ ѻ ی Ș ی ی ی ʘ ی ی ی ژӝی ʘ ی.
5 ی : یی:
{ }
ی ی یԐی ی ʘ.
ی ی ی ی ی ʘ И ی.
یی ی ʘ ʘ И ی ی یی:
6 Ș ی ( / 87)
7 ʘ (ی / 31)
8 ʘ ی ( / 34)
9 ی ( / 7)
10 ی ( / 38)
11 ی ( / 212)
12 ʘی ی ( / 87)
13 Ԙ ( / 49)
14 ی ی ( / 49 / 124)
15 ی ی ( / 88)
16 Ԙی ی (ی / 7)
17 ی ی ی ( / 54)
18 ی ( / 34)
ی ʘ ی ʘی ی ی ی ی یی:
: : ʘ ی ی ی Ø ʘ ی ی ی ی .
ی ی : ʘ ϡ ی ϡ ی ی یی یی .
ی ییی ʘ ی ی :
ی ی ʘی
ј ی یی یی ʘی .
ی ی ی ی ی ی یی ѐ ی: ی ی ییϡ ی یی یϡ یی یϡ ی ʘ ییϡ ی ییϡ ییی یی ی ی ی.
ی Ԙی ǐ ی ی ی ǘی ی ی ی: ѐ ی ρی ʘ.
ی ی ی| ی ی ʘ ی یی .
ی| : ʘی ی эی 捘 یی ی .
ی ʘ:
یی ی ʘ И :
1. ʐ ѐ ی ǐ Ԙ ی ǐ ʘ .
2. ѐ ی ی ی ی ی یϡ ی ی .
3. یی ی ǐ ی ʘ .
4. ی ی ییی ی .
5. ی ӝی ј ی ǐ ی ی ی ʘ .
6. ی ی ǐ ی ʘ .
7. ی.
8. ی ی .
9. یی ی ی ی .
ی ی ی И ی ی ʘ И یی ʘ ی ύ یی یی ʘ .
ی ی| یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ӂ ی .
یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی Ȑǡ ی ی ǐ ی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی Ș: { ی ی ی }. ی ی یی ی ʐی ی ی یی { ی ی ی ی ی͘ ی ǘی} ( ی ی () ј ی ی Ґ ی ͘ی ( ی ѐ) ی ی ͘㝘ϐ ) .
ی ʘ
ی : ی ی یی ی ی ی ی ی ǘ ǐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ϐ ی ǐ ʘ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .
И ی ʘ ی ی ʘ ϐی ی ی ǐ Ȑیی ʘ ی ی ݝی یی ʡ یʡ ۡ ... ی ی ی ǐ ی Ȑیی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǘ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی یی ʐی یϡ ی ی ی ی ی ʘی یی ی.
10- یǝی
یی ی ȝی یǁی ʡ ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یی ʿ ی ییی ی ی ی یѻ ی :
{ }
ی یی ѐ ǐ ی ی (ی) ی ی ی ی ی ی ی یҘ.
ی ی ѐ ј ی ی ی ی ی ی ی یѻ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی :
ی ی ی ی Ƙ ی ی ǘ ی ی
ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ϐی ی Ґ ʐ ی ی ی ѐی .
ی ی ی ی یی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ʡ : ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .
ی ی ی :
{ی ی ی ی ی }
ی ی ی ی ی ی ی ی یԐی ϡ ی ی ی ( ) ی.
ی یی ی ی ی ی ی ϡ
{ ʘ ی }
ʘ ( ی ) ی یی (یی)
یی ѐ ی ی یی یǁی. یǁی یی:

ی ی ˜

یØ ی

ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی یی: یی ی ی
ی ی .
ی 110 ی یی:
ی ј ی ی ی ɡ ɡ Ø
ی ی ی ی یی ʝ ԝی ی یی ی ڝیی ی ی ی ی ی یی Ԑ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʡ یی ʡ ی ی Ԙی ǘ یی.
یی : Ø ی ی ی ی ی ی ی :ی یی ی ی .
ی ی یی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ΐ ی ی یی ی ی ی ΐ ی ی ی ی ی ی ی .
Ȼ Ș э ی ی ی ʺ
1. { ... }
ϐی ی یی ی
2. { ... }
ی ϐی ی یی ی ی
3. { ... }
ϐی ی یی ی ی ی
4. { }
ی ϐی ی ی ی ی ʘ .
Ȼ Ȼ ی ȝ ی ی ی ی یی ی ی.
ی ѐی ی ی ی ϐی ی ی.
ڝی ی ی یی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی یی یی:
) یی ی ʝ Ȑϡ ی یی ... ȝی ی ی ی ی یی ѐ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ʝی ی ی.
) ی ȝی ی ی ی ی ی یی یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی.
) یی ѐ ی یی ی ی ѐی یی ی یی یی ȍ ی ی ی ی ʝ ی ی ȝی .
) ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ј ی ی ی ی.
) ی ѐی ی ی ی ی ی ی ϐ .
ی یی:
{ }
ی ی ی ϐی ی ی ی .
ی یی یی:
{ }
ی ϐی ی ی ی ی ی ϐی ی Ϙی ی.
ی ی& ی ی: { }یی: ی ѐ ی ǘ ʘ یی ی ی ی ی ی یی ی .
ی| ʘ :
ی ی ی Ø ی ی ی
ی یی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ӝ ی.
ی یǁی یی: ی ǘ ی یј :ی ی ǘ یی ی ی ی.
یǁ ی یی:
{ }
ی ی ی ی ی ǘ .
һ ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی .
ڝی ی یی: {ی ی ی} یی ی ی ی ʘ یϡ ی ی ی ی ی یی: ̝ یی ʝی Ȑی:
{ }
ی ی ی ی ǘ ی ی ( یی) ȍی.
یی ی | : ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی ی ǘ .
ی ی ی یی ی ی ی ی : ی ( ی ی) ی ی .
:
یی ی ی ی ی ی :
{ }
ϐی ی ی ی
{ ... }
ی ی ی ..
ی ی ی Ș И ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:
{ }
ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی :
{ }
(ی) ϐ ی (ʝی ی ) ی ی ی ی ϐ .
ی Ԙ ی ی :ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی ی:
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ... ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ϐ ی یی ی یی . ی ی یی ی ی ی ی یی ی یی ی ی И ی . ی ی ی ی ǐ ی ... ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی | ی Ӂ ی ی ی | ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی э ʝی ی ی ی ی ی ( Ҙ ...)
ی یǁی ی ی ј ی یی ی ی| : { یȘ ی } ی ی
ی ی ڝی ی ییی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی {И ی ی ی ی ʘ ی ی } ی ی ی ی ی ʝی ی: { ی} ی :{ ی ی } . ی ی ی ی . ی ی ی ʘ ی ی ی ی ʝی ی .
ʝیی ی ی: { } { ی} ی . ی ی ی: { ی ی ی} ... ی .
یǁی :
ی ی... ی ی ی ی ی : ی ی ...
ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ... 1. 2. ی 3. ی 4. ی Ԑی 5. 6. ی ی 7. .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی یی:
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی : ی ی ی .
یی ی ی ( ) ی ی ی ی ی ј ϡ ی ی ی э ی ی ی ی ی.
ی ی
ی ی | ی ی ی یی یی ی یϐی ی ی یی . ی یی ϡ ی یی ǐ ی یی ی ی ی ی یی Ȑ یی Ԙی ی :
1. یی ی ی ی ѐ یϡ ی ی ϡ ی ی ی ی.
2. ی ی .
3. ѐ ی Ȑی: ǘ یی ی И Ȑی ی ی ی ǐэ ϡ ی ی ی ی . ی Ґ ی ϡ ی ی ی .
ی یǁی ی ی ی ی ی یǁی ی یǁی ی یی И : ی ی ی ی ی یǁی ϡ ی یی یǁی ʘ ... یϡ یی یǁی ی ی ӝی ی ی ی ی ӝی ی ڝی یی ی .
ی یǁی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ڝی ی ی ϡ ی ϐییی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ی یϡ э یی ی ی ̻ ی ی ی ی ی ی ی ϐییی ی ی یی ی ی ی ی ȝϐی ی.
11- ј ی
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی| ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

یی ی ی И ی И یی:
1. یی ی ی ی یϡ ی ی.
2. ی ی ǐ یی ی ی.
3. ی .
4. یی ϡ ǐ ی ی.
5. ی ی ј ǐ ی ی ی.
ی
ی ی ی ی И ی ی Ȑی یی ǐ ی ی :
1. ی: یی ی ی ی ی ی .
2. : یی ی ی ی ی ی .
3. ǘ: ی ی ی 坐یی ј ی .
4. И ی: ی ǐ ی
5. : ی Ԙ ی ...
6. : ǡ ی ی .
7. : ی ǘ ی ی ѐی .

: ی ی ی یǘ ییϡ ی˝یی ϡ ی ی ی ی ی یی ی ی ݘ یی ی ی ϡ ی ԝی ی ی یی. ییی ی ی ی ǐ ی ј یی یی یݝی ј ϡ ی ی ǘ ʡ یی ѐ ی ی ی یی ȁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. یʝ یϐی ی یی Șی یϡ ԝϐ ǐ ی ی Ґ ی ی ی یی ی ی ی ϐی ی ی ی ǘ.
ی ی ی یϡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ґ ی .
ییی ی ی ی ی И یی یݝی ی ی ی یϡ ی یی ی. ی ییی ی | ی ј ی ی :
ی Ș Ę Ș ѿ ی ی ی| ی Ș ی ی ی ی ᘿ ی Ș ی .
ی ی ی ی یϿ ی یی ی ی ی ی ی یϿ ی ی ی ییϿ ی ی ی یی ʿ.
ییی ی| ј ی ی ی| یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ј یϡ ی یی ی ی ی ی Ԙ ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یʿ ی ی یی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی () ͘ ی ی یی ی یی یی ی ͘ ی یی ی ی ی ی Ȑی ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی ʝی ی И ی ی ی 䝐ی Ȑی.
یی ی :
یژ ۘ ʘ ی ی ی ی ی ی یی .
ی ی ییی ی ǁی ی ی یی ی 坐یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یϡ یی ی ǐ ی ی ی ی.

ی ی ی یی ی ی ј ی یی ی ی ی ϐی ی ی ی ј ی ی:
{ }
یی ی ی ی یی:
ی یی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ֝یی ی ی ی ی ی ֝ ی ی Ґ ی ی ی ی ѐ. ی ی ی ی یی ی ֍ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی.
یی یی: ی ی ی ی ی یی ی یی. ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :
{ ...}
ی ی ی ی ڝ ی یی ǘ ی ی ( ی ی ی ǘ یϐ ی:
{ ی}
یی ی ǘ ی یی ǘ ی
ی ی ی یی И یی Ԙ ی یی ی ی ی ی ȁی ی ی ی坐 ی ی. یی ی ی ی ی ی ی یی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی یی یی ی ی ʐ ی ی یی Ԙ ی ی ی . ی Ԙ ی ی یی ی ی . ی Νی ی ϐی ییی ی ی ی ی ...
ی ی ی ی:
{ ...}
یی ی ی : ی ی :
1. ی ی ی ی ی ی ی ی.
2. ی ی ی ی .
3. یی ی ی ǘ .
ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ύ ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ʐی ی ی ی ی یی ی ی یی ʡ ی یی 4 ی И ی ی ی :
{ }
{ }
{... }
ی ی ی ی ی یی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ӂ ی ی ی. Ӂ ʘ ϡ ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی. ی ی یی ی ی یی ǐ И ی ی ʘ ϡ ی ی ݝ Ȑیϡ ǐ И ϡ ی ݘ یϡ ی ی ی ی ϡ ی И ی ی ی ۝ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی ϐی ی یی یی ی .
12-
یی ی ی ی . ǎ ӻ ی ی ی یʝ ییϡ Ӂ ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ӻ ی ӻ ی ی ی ی ی ی ȝیی ی یی ی ی ǎ ی ی یی ی یی ی ی ی ݘѡ ݘ ی ی ی ی.
یی:
1- { }
. یی:
2- { ....}
ی ( ) ی یی ی ی .
3- { }
ی ی ی ی ی یی
ییی ی ی ی ی ی ی ی ی  یی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی ǘی یی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ڝی ی یی ی یی ی ی ... ی ی ǘ 捘ی . ی یی ی یی:
{ }
ی ی ی Ϙی ی ی ی.
یی ی
{ }
ی ی ی ی .
ی ی :
ی ی ݘ ی ی ی ϡ ی .
ی ϐ ی ی :
1. ݘ 2. 3. ϡ ی ی Ș یی.
ی ی : | ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی : {ی }

ی ی& ی یی ی :
1. ی
2. ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ییی ی ی ی .
یی ی ی ی ǘϡ یی ی ی ی ی ی ی یی ȡ یی یϐ یی ی ʝј ȝی ی ϡ یϐ ... ی ی ی ی ޝی یی .

ی یی ی ی ی ی یی:
1- یی : ѐ ی Ȑیی: ی.
2- ی ی.
3- : ی Ԙ ύ ی ی ی Ȑ ی .
4- ی ی.
5- ی ѐ ی ی ی.
6- : ǘ ی ی.
7- И ی^ ی ی .
13- ی
ی ی ی ی یی ی ͘ ی ی ڝی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ͘ ی ی یϡ ی ͘ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی یѡ ی ی ی ی .
یی ی ی ϐی ی ی ϐی ی ϐی ی ی ی ی ی ϐی ϡ ی ی ی ... ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ʐ یی ی ی ی:
{ }
Ȑ ی ی ی ی ی ی یی یی ی.
ی ی ʝ یی ی یی ی ی.
{ }
ی ی () ییϿ یی ی یی ǐ ی ی ی ی یی Ͽ یی ی ی.
ی ی ی ی ی یی ی ʝی یی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ʐ ی ی ǘ ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی :
{ }
یی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی یی یی ی| ǐ یی یی ( یییϿ) ی ی ی.
ییی ی Ә ی ј یی ʝی ј И ی یی یی یی ی ʝی ی ی ی ی ϐی ی یی.
ی یی ی ییی И ی یی:
{ }
ی ی ی ʘیȝϐ .
یی ی یی ј ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی.
یی: یǘ ј ی ޘ
ی ϐی ی ی .
ی ϐی ی ی ی ʝیی ی Ǎی ی Ԙ ʝ ύ ʡ ... ی ی ی ی . ǐ ϐی ی یی ی ی یی ی ʝیی Ԙ یی.
ی | ی ییی ی ј ی یی:
ʘ Ә
ی ی Ȑیی ǐ ی ی یی ǐ یی ی ǐ ی ی ی ǐ ی ی.
ی ی ی ی| ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی یˡ ی ی یی: . ی :ѐ Ԙ ݘ ی ی ی ی ی ȁ ѿ 捘 ( ) ی ی ی ی.
ی ϐیی یی ǘ ݝ 㝍یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ǐ یی یی ی ی ی یی ʡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ј ی یی یی ی ی ی.
14- ρی
|:
ی ی ρی ی ی.
یی ی ی ی ρی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی یی ی И ^ ρی ی ʘ ی ی ی ѐ یی:
ρی ǘی یی یی ی ی Ԙ یϡ ρی ی ی ی ی یϡ ρی ی ی ی . ی یی ύ ρی .
یی ی یס یی ی ρی ی ی ی ی ی ی :
ی: ی ی ی
ی ρی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی یϿ
یی : ј ρ ی ی یی ی ی ی ی ی ϐ ی یʿ ی ρϡ ی ی یی یی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی یی ρ э ی یϡ یی ی یی ی ی ی ی یی ی یی یی یϡ ی ی ی ی ρ ی ی ی ǐ یی ی ρی ی ی ی.
15-
یی ی ی ی ی ݘ ی ϐی ی ی ی ی. ی ϐی یی ی ϡ ی ی ی ӡ ی ی ی ی ی ی՝ ی ی ی ϡ ی ی ی. ی ^ ی ی| یی:
ی ی
ی ی ی .
ی یی یی: : ی ی ی ی ی
ی ی: ی ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی| ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ .
ی یی: ȁی ی ԡ ی ی ی ی ی یʝ ی یی ی ی.
یی ی یی یی: ی ی ی ی ی ی ݘ.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی:
{ }
(ی ی) ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ύ ی ی ی ی.
ی : ی ی یی یی ی | ی. | ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی | ییϿ ی ی ی Ȑی ی ی| ی ی ی ی ی| ی ی ی ی ی ی Ƙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی
{ }
ǐ ی Ȑ ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی | ی ییی | ی ʡ ی ی ی ݘ ی ی ی | یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ȑ ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʿ ی ی ی ی ی ی ی ی یʿ ی ی ی ݘ ی ی ی ی Ͽ Ȑیی | ی ی ی.
ی ی ی ۝ی یی ی ی ی یی ی ی ی| ی ی ی ǘ ی.
ی ی Ԙѐی ʝی یی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی :
{ }
И ی ی ی ی Ԙ ʝی یی Ԙی ی ϡ ی ی Ԙی ی ی И یی ی ی ی یϡ ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ڝی ییی ی ϡ ی ǘ ی ی ی ϐی ј ϡ ی ی ی э یی یʿ ی ی ʐ ی ی ی ی ییی یʿ Ϙی ی ی یی ی ی .

6-
ی یی ϐی یϡ ی ی ϐی ی ی ʡ ی ی ی ϐی ی ی:
1. ی
ی ی ی ی یی :
1- ی : یی ی ̝ :
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .
 ی یی ی ی ی ی ( ی ی) ی ی ی ی ی.
2- : :
{ }
ی ی .
3- :
{ }

: ی
4- ی ی:
{ }
ی ݐ ې ی ی.
5- :
{ }
ی ی ی ی .
ی یی
ی ی یی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :
ی ʝیی ی ʘ ی یی یی یی ی یی ی ییی ی ǁǘی Ș یی. یјϐ ی ʝی ی ی.
6- .
ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ) یϿ
ی ی یѡ ی ی ی ی ی ی ی ( یی یی). ی ی ی ( ی ی ) ی یی ی ی ی یی ی ی . ی ݡ یی ی ی یی یی ی ی ڝی ی ی : ی ی:
{ }
ی.
7- .
ی ϻ ی :
ی ی ی ϡ ی ی یϡ ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 151 152 ی :
{ * }
ݝ ی * یی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی& ی ی ی : ی ی یی .

ی ی ی ی ی И یی :
1):
{ }
ی () ... ی .
2) یی:
{ }
ی () ی ی ی ی јی ی ѐی ی .
3) :
{ ... }
ی ... ی ی .
4) :
{ ... }
ی ی ϐ Ͽ... ی ی .
5) :
{ ... }
ی ی ی () ی () ی... ی ی.
6) ی:
{ }
ی ی ی ی ی ی.
7) :
{ ... }
ی ( ) ییی ( ) یی... ( ): ϐ Ϙ .
8) ̝ :
{ ... }
ی ی ی ی ی ی ی ی ...
9) :
{ }
() : ی ی ی ی ی .
10) :
{ }
ѐ () ی ی یی ͝ی.
11) ݘ:
{ }
ݘ ( ی) یی ی ی ی ی.
12) :
{ }
ی ی ی ( ) ѐی ی ی ییی Ȑی.
13) :
{ }
ی یی ییϡ ݘ ی ی ی ی ی.
14) :
{ }
( ی) یی یی ی ی ی ی.
2. یی
ی ϡ ی یی ی ی 䝐ی ی ی یی یی :
1- ȝϐی
ی 112 یی:
{ }
ی ی ی ی یی ʝی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی یی Ӂ ǘ ʝی Ӂی ی Ӂی ʝی ی ی ی ی. ی ی ی ی Ԙی ی ی :
{ }
ǐ Ԙѐی ی ی ǐ ی ی .
ی ǐی ʝ یی ی ی ی ʝ ی ی ʝی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǘ ی Ӂ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǘ ϡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی : ی ی ی ϐی ی ی یی ی 捘 ی ی ی ǘ ی ( ی ݝ) یی ی یی ʝی ی :
{ .... }
ʝیی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یϿ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی یی یی.
ی ی ی ϐی یی ی ی ی ی ی ی ییϡ ی ی ی ی Ԙی ی Ґی ی ی ی ی یی:
: یی ی ی ی.
یی ی ی یی: : یی .
ی ی ݝ ʝ یی ی یی ی یی ی ʝ ی یی:
ی
ی ی یی Ԙʐی 捘 ی.
ی ییی یی : ی ی ǘ یی ی ǐ Ϙی یی ی ǘ ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ی) Ӂ یی ی یی Ԙی یی ی ی ј ی .
ی ی ی ی ϐی ^ ی ی ی ی
: یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ϡ ی ی ی ی ییی ی ی ... ی یی ی ی ی.
یی ی ی ی ی ی { } ی یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی یʿ ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی یʿ
ی ی ی ی ی ی ی یی ی.

ی ی ی ی ی ی یʿ
ی ییی ی ی ی ی ی ʐی ی ی .
ی ی یѻ : { ... } ی ی یی ی یی ی ی ی ǐ ی یی ی ی ی И .
یی ی | : ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی | ѡ یی ی ǘ ی ی ̝ یی ی : ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
2- ی یی ی
ی یی ی : ی ی ی.
ی یی ی ϐی ǡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ϐ ی یی ی ی ی ی . ی ǘ ی یی ȡ ǘ یϡ ʝیی ی ی یی ޡ ҡ ʡ ی ی ی یی یی ѐ ی ی یی ی ǘی .... یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی Ͽ یی ϐی ی ی ی یی ҡ ǘی ... ی ʝ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی : ی ی.
3- ǘ
{ }
ی ی ی ی ی ύ ǘ ǘ ی ی ی ی ی یی:
: ی ǘ ی.
ʝی ی ی ی یی ی ǘ ی . یی ی یی ی ʝی ی ʝی یی ی ϐی یی ǐی ی.
ی ی ی И :
{ }
ی ی ی ی ʝ ی ی ی ی ʝ ǐ ( ) ѐی ʝ ی .
ǐ ییی ی ی ی ϐی ی یی ی ی ی ی ی ی ی& ی ی ی ی| یی : ی یی ی ی
ѐ یی ی یی ی ی .
ی ی ی ییی ϡ ی ͘ ی ی یی ی ǐی ی ǘ .
ی ی ی ی ی ʝی ی ی ی ϡ یی:
{ }
ی یی ی یی یی ی ی ј .
4- ی یی ی ϐی: ی یی Ԙی ییی ی یی ی ی ϐی . ی ϐی ی ی ی Ҙ ... ی ی ی ییی ی ی ی یی ی ϐی ی ی ی ی ی.
5- ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی یی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی . ǐ ی ی ی ی ..... ی .
یی یی ی یی ی ییی ی ی ی ی ύ یی ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ԝی یی یی ی ی ی ی ی.
6- ʐی ی:ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.
ی Ę ی ی ی ی ʡ ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ݘ ϡ ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی
یی ݝی ی ی ی ی ی یی.
ی ی ی ی ϐی یی ی .
7- ی: ی ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی یی ی ʝԝ ی ی ی. ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی یϡ ی ϐی ی ݝیی ی ی ی ی ی .
8- ی ј: ی یی
{ }
ǐ Ԙѐی ی ی ی ǐ ی ( ی) ی ʻ
ی ی ی یی ͝ی ی ی ʝی .
ی ی ی ی ј ی ǐ ی ی ی ј ی ی ǘ ی ی ʐی ی ی ѐ ی͝ ј یی ϐی ی : ј . ی ڻ ی ی ی ی ј э ی ی ј ی ی ј ی ǘ ی.
9. یی:

{ }
ی یی ی یی ی.
ی ی ی ی ǘ یی.ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی یی (). ی ی ی ی | ی ی ی : ی ی : یی ی ی ی ی ی. ی ی Ϙی ی ی ی یی ی ی ی .
10. : یی ی :
... ی ی ی ј ј
ی ی... ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی ی ی ʝیی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی И ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی :
{ }
ѐ ی ی ی ی ی
ی ی ی ی ی .
ی
7-
ی ی ی ی ی یی ی ی یی 坐 ی ی یی ͘ ݡ ی یϡ ی ی ی ی ی ی یی ی یԐیی ی .
ی ی ی یی ی ی ی. ǘ ی ییی ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی:
) ی :
ی ی ی ی ی ی یϡ یی ی یԐیی ی ی ј ی ی И ی یی ی ᝐیی ݝیی ʘ یǁی ... ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی И ی ی. ی ǡ .
) ی ی:
ی ی ییی ی ی ی ی ی ʡ ǘ ی ی ی ی ی یی ی ی ǘ ییی ی ی یی ی ی ی ی ی ی : ی : ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی.
ی یی یϘ ی یی یی ی یʿ ی ی ی ی ی ی یی.
1-)
ی ی ѻ Ș .
ی ǎ ی Ș :
1) { }
ی ( یی) یی
2) { }
ѐ ی ی ی ی یی ی .
3) { }
ی .
4) { }
ی ی.
یی ی ی ی ʡ ی ی ی ی Ș ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی ییی ی ی ϡ یی ی یی ی ی ͘ ی ǘ ͘ ی ی یی .
ی ی ϐی ی یی ی ی ی ی ʡ ی ͘ی :
1. ی ی ی ی ی ی. یی یی ی ی ی یی ی .
2. Ҙ ی ی Ҙ ی ی ی ϐی ی ی ی ی. Ҙی یی ʐی ی .
3. ی ی ǘ ǘ ی ʝ ی ی ی .
{ }
() ǘ ǘ یʐی ȁ ی ی ی.
ی ی ی ǘ ǘ ی ݻ ی ی ی ی ی Ȑی ʐیی .
4. ی ی یی ی ѐ ی ی ϐی ѐ ی ی ی ϡ ییی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی یی ی ی .
ی ییی ی ی ی ی ی یی ѐ یی ی یی ی ی ی ی ی.
: ی ی ی ϐی ی ی ̝ی ی ی ی ݝی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ݡ ی ی ی| ی ی یی ی| ی ی ی .
{ }
ѐ یʝی ی ی ( ی) ی.
ی ی| ی ییی ی ی ی ǘ یی ی ی یی ی ϐی ی ی یی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی . ی ی ی ی ی ی ӝی ی یی : ی ǡ ی| ی ی ی ی ی ی! :
| ی ی ی ی
ی| ی ϐی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ) ی .
ییی ی ی| ی ی ی ی . ی ییی یی: ی ی ی ی ی ȁ ی (ی) ی یی ی. یی ی ی یی:
ی ی ی ی ی ی ی ی
یی ی () ی یی یی ی ی ی ی .
ییی ی ^ یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ӡ ی ی یی䝘 ی ی یی ی .
2-)
یی: ی ی ی ی یی : یی ی ( ی یی ی) ی ی ی ی یǘی ʻ ی یѻ ی یی ی ی
ی ی یی Ș ی یی یی :
{ }
ی .
{ }
ی ی ی ی ی یی یی .
ی ی ییی ی^ Øی یی Ә ی یی ی ی И ی .
ی ی ی : ی یی ی ϐی یی ی ی . ی یی ϐی ی ی. .
ی یی یی: ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی.
ی یی И ی ی| :

یی یی ی ی ی ی .
ییی ی یی ی ی ی ی ی. ی یی ی : ی ی : یی
ی ی ی ی یҘ И یی: ǘ یی (یی ی ی).
ی ی ی یی یی ی ی Ș ی یی : ی ی ی.
ی یی ی^ И ی ی | : ی ی ی ی .
ییی ی| ی ی ی И ی یی ی ی . ی ی ی : یی ی یی ی . یی ی ی ی ی.
ی ی یی یی ј ϐی ی ی ی ی ی ی یی ی Ә ی ی :
ی : ی ǘ ی
ی ییی Ә ϐی یی ی ی ی ی یی ی .
3-)
ی ی : ǘی ی ی ی ییی ی ی ی ی.
ی یی ی ǘ یϡ ی . ی | :ی ی
ی ی ی.
ی یی ی| : .
ϐ ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی :
{ }... یʝی یی ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ǐ ǐ ی ی . ی ی ی ی :... ی Øی ی .
ی ی ی .
ی ی ییی ی Ș ی یی ی ی یی ی ی ی.
Ԙی ی ی ی ی ی И ییی ی ی| ی ی ی یی. ی ی : ی . ی یԝ ی. ی یی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی э ی ی.
|
ی یی ی ی ی : ی| یی ی ی ی ی ی یی ی یی ϡ : ی ی . یی ی ی ی ی ݝی ی ݝی ی| ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی| ی : ی ی ی .
ی | ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی : ی ی ی ی ی ϐی یی Ӂ : .
ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ϐی یی .
4-)
ʡ ǘ ی ی ی ڻ یی ی ی ی یی ی ی ی . یی:
{ }
ی ی ی.
یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی:
{ }
ی ی.
:یǘ ј ی ޘ ݘی ی{ی } { } ی И ی | ی .
ϐی ی ی ی ی ی : .... ی ی یی ی : ی ϐی ی ی ی ی ǐ ی ی ϐی ی| ی ی ی ǐ ی ی.
ی ی ϐ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ϐی ی ^ ی ی ی ییی ی ʡ ی ϐ ی ی ی ϐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϐی ی یی ی ی .
: ی ی ی ی ی یی ی یی Ҙی .
ی ѐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ Ș ǘی ی.
ییی ی ی ی .
ی : ی ی ی.
ی ی ی: { } ی ی ی یʿ : . ی یی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ϐی ǘ ی ی ی ی ی ی ǘ یǁی ... یی.
یی: ʘ ی ی ی ی ی .
ی ǐ ی ϐی ی ی: ی یʡ ییی ʡ ی ݘ ().
ی ی یی: یی ی
ی ی ی ی ی ϐی ی.
ѐی یی:

ی ی یی
ی

یی
ی

͘یی ی یی یی : .
ی ͘ی ѐ ی ϐی ی یی ی ی ی ʡ ی Ә ی ی . ͘ی Ә Ȑ یی ی ییی ی ی یی ییی ʡ ییی ییی .
:... ی ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی| ی ی ی ی ј ی ی. ی (ی) ی ی ی ی .
(): ی ی ی ی یی ی ی یی.
ی یی ی ȁ ی ی ی .
ی :

ی یییی ی
ی

ǘی ی
ی ی ی

ی ی ɝ ی یی ی ی ی ϡ ی ʘ ی ی ی ی ی Ӂ یϡ ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ѐ یی . ی ی ی ی ی ӝی ی ی ی ی ی Ԑ ی ی یی. ی ی یی ی ی ϐی یی ی ǐ ی ی ǐ Ԙی ی ی ی Ӑی ی ی یی ǐ ی ی ی ǐ Ԙ ی .
ی| : ی ی .
ی ی ʝی ی ژ .
یی: ی И ی
ی ی ی ی ϐی .
یی: ی .

ی ی

ی

ی یی ی یی Ә ǘ ییی یی ی ی ی ی یی ی ǐ ی ϐی ѐ ی.
ی ی ی ی ی э ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ی ϐی 㝁ی یϡ یی یی ی ϐی ǘ ǘ Ә ی ی ی ی јی ی Ϙی یϡ ی ی ی یی ǘ ǐ ی یϿ ی یی ی ی ی ی ی یϿ ǎ ی ϐی ی ی ی ی .
5-)
یی: ی ی : ی ی ی.
یی ی ڝی ی یی ی ی : ی : ی ϡ یی یی .
:
{ }
ی ی ʘی ی ی یی ی.
ی ی ی ی ǐ ی ی یی ی ǐ ی ی ǐ ی یی ی یی ی ǐ ی ی.
ی ی ی Ȑ:
{ ی }
ی ͘ .
ی ی یی:
{ }
ی ی یϡ ی ی .

ϐ :
1) ی:
{ }
ی یی یی ی.
2) :
{ }
ی ی ی ی ی ی.
3) ی:
{ }
یی ی.
{ ی ..... }
ǐ ( ) Ș یی ی ی ی .
4) :
{ }
( ) یی یی ی.
{ }
ی ی ی ی .
ی ی^ یی ی ی :
ی ی ͘ی ی ʡ ی ی ޝی ی ی ی ی с ی ͘ ʡ یی ی ی یی Ԙ ѡ Ӂ ʝ یϡ јʝ ی.
| : ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی .
ی ی ȝی ی ͘ .
ییی :

ی .
ی ی ییی ی ی И ییی یϡ یی ϡ ی ی یی ی .
: ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی ی : یی یی ی ی یی ی یی ی یʝ ԝ ی ... ی ی ی 坐یی ی ی ی ی.
{ ی }
ی ی ی ی (ی) ی ی ی.
ǐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ύ ی ϐی ی ی.
ی یی ی ϡ ی ی ی ی .
ی ی| ی ی ی ʡ یی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی.
: ی ی ی ی ی {ݘȘ ی } .
یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی: ی.
6-)
یی ی ی ی Ԙѐی ʝی . یی:
{ }
ی ی ی Ԙ Șی یϻ.
ییی ϐ Ԙѐی ʝی ی.
Иѻ ی یی ی یی یϡ И ی یی ی ی ی ی И ی ی ی ی^ И ǡ یی ی ی ی ǘ ی ی ی یϡ یی ی| یی یی ی :
یی : ی И ی ی ǘ ی ی ی ی ј.
ی یی ( ) ϡ ی یی ی ی ی ǘѻ یʡ ی ی ی یی ј ی.
ییی И ی یی یی ی ی Ԙ ʝی ی ی И ی ی یی ی یڝ Ԙ .
ی Ԙ ی ǻ یی ی یϡ ی& Ԙ ی ی:
1) Ԙ : ی ʝ
2) Ԙ ʝ ی
3) Ԙ ی : Ԙ .
یی& ی Ԙ ی :ی یИ ی : Ԙ ی ی یی . ی Ԙ یی ʝیی ی ی ʝیی ی:
{ }
ی ϐ ی ی Ԙ ی ی ی.
یی& ی ی ی
{ }
ی ی Ԙѐ .
ی Ԙ : ی Ԙ یی с ی ی ی ی یی یی ( И Ș یی ی یʡ ...) ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی Ԙ ی ی ʝی ی Ș ی ی Șѐیی ی ی ی ی یی ( ی ی) ی یѡ ی ی
{ }
ی Ԙ Ȑی ی
ی ی ی یی ی ی ی ی .
& ییی ی ی ی Ԙ ی ی ǘی ی ی ی Ԙ یی ی Ԙ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ی :
{ }
ی ϐ
ی ی ی ی :
{ }
ϐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی :
{ }
ی ی یی ی ی ی یی ی یی ی ǘ ǘ یی.
ی ی ϻ Ϙ ی ǘی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ ی ی ی ی ǘی ی ی .
ی ی Ԙ ی ی䝐 ѐ Ԙ ی ی ʝی یی ی ѡ ʝی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . یی ی ʝیی ی ی ی ی ی ی ی ی ʝی ... ی ی ʝ ی یϡ ی ی ȝ Ԙ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ʝ ی ی ʝ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
Ԙ یی یی ʝ یی ϐ ی ʝ ی ѐی ی ی .
ی ی ی ی ی یی ی یی ی Ԙѐی ǐ Ԙѐی ی ʝی ی ی ǐ یی ʝی ی ی ی ʝ یی ی ی Ԙѐی ی Ԙѐی ی .
Ԙ:
Ԙѐی یی ی یی ی یی یی
{ }
( ی ی) ی ϐ ǐ Ԙѐی ی ( ) ǐ Ӂی ی ی .
ییی یی Ԙѐی ʝی ی ی ʝ ی Ԙѐی ی ی ی ی ی ی 112 یی:
{ }
ی ی ی ی یی ʝی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی یی ʝی یی ی Ԙѐی ی ی ی ϐیی یی ǘ ی ی ʡ ی یی یی .
ی Ԙѐی ی ی یی:
{ }
ی ǘی ی ǐ یی ʝی Ӂ ی.
ییی ی یی Ԙѐی ی ی یی ی ی ی یی ی ی Ԙѐی ی ی ی ی ی ی .
Ԙ ی
Ԙ ی ی ی ی Ԙѐی ی ی ییی ی ϐ Ԙ ی ی یی:
1-) : Ԙ ی /14
2-) : Ԙ ی ی /14
3-) : /3
4-) : /103
5-) ی ی: ی/6
6-) : /11
7-) ی ی: /198
8-) ی یی: /9
9-) ی: /47
10-) ی: /20
Ԙѐی ی
Ԙѐی ی ی یی Ԙѐی ی

ی یی:
{ }
Ԙѐ ʝی .
ی یی ی ی ϐی И ѐی ی یی:
{ }
(ی) ی ѐیی .
ی ی ی ی ی ǘ ʝی ی ی ی ی ی ی یی:
{ ... }
ی ϐ ی ی ی ی ی ....
ییی ی ی ی ی ی ی ی یϡ یی ی ی یی ǘ ی ی ی ی ی یϡ ی یی یϡ ی ی ѐی Ԙѐی ی ǘ ی ی.

یی
{ }
ی Ԙѐ .
ی ی ی ی ی ی 廡 ޑ ی ی: ی یی ʝی یی یی ʡ یی یʡ ӁӐی ی ی ی ی ӁӐی .
ی Ԙ ی ی ی Ԙ یی ʝی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ݘ یی ی ʝ ی Ԙѐی یϡ ی Ԙ Ԙѻ ی یی ی ی ی ǘ .
|
ی ی ی | یی:
{ }
Ԙ .
э ی ی ی : { }: ی. ی ی| ی ͘ сیی ی ی ϡ ی| ی ی ی ʘی᝘ ی ی ی ی ی ی:
{ }
ی ی ی | ʡ یی ǘ یԡ ی . ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی э ی ѐی Ԙ Ԙѐی .

ی ی ی э ی ی э یی ی ی ی ی ی ϡ ی :
{ }
ϐ Ԙ ʝیی ی ی .
ییی ی ی ی Ԙ ʝ ی ی Ԙ ʝی ی یی ی Ԙ ی ی Ԙ یی ʝی ی ی ی Ԙ ی ʝ ϡ ی ی ی ی ی یی Ԙ ʝی ϡ ʝیی ی ی ی ی Ԙ ʝ ی ی ی ی ی ی ʝ ی ی ی ی Ԙ ϡ ǘ ʝیی ی ی ی.
ی ی ی ی ی Ș ی:
{ }
ی ϐ یی ی Ӂ ی ی ی ј Ӂ ی ی ی ϐ یی ی .
ییی ی ی ǘ ʝی ی Ԙѐی ʝی ی یϡ ی ی ی ی ی ی یی ʝی ی ی Ԙ ی .

یی:
{ }
͘ ی ( ی) Ԙ ј Ԙѐی ی Ԙ (یی ی) ǘ یی .
ی ͘ی ͘ ی ی. ͘ʻ ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ی Ԙѐی ʝی ϻ ͘ یی Ԙѐی ی Ԙ .
ی یΝی یی ی ی ی ͘ی ی ǘ ی ی ی ی . ی ی ی ϐ ی ی ی ȝی ی یی ʡ ی ی ی| ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی И ی ϐ ی ی ی ѐ ی .
ی ی ی یی ی یی ی ی یی ی : 1. ی 2. 3. ی 4. Ә ( ی ی).
э ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی И ی Ԙѐی ی ʝی ʝ ی Ș ی ی یی Ԙ.

یی: ی ی ی ی ی ی Ԙی Ԙی ی ی Ԙј Ԙј ی Ԙ Ԙј ی ی ی Ԙی Ԙی ی ی
ی ی ی ی: Ԙѐی ی ی Ԙѐی ی ی یی Ԙѐی ی ی Ԙی ی ی Ԙ ی ی ʡ ی ی ی Ԙ ی ی یی ی Ԙѐی ی .
ییی ј ی ی ی Ԙѐی ی Ԙѐی . ی ی ی Ԙ ϡ ی ݘ ی ی И ی Ԙ ی ی یی Ԙ ی ی Ș یی ی :

یی
ی

ѐ ی
ی


ی : ی ی Ԙی Ԙی ی Ԙј Ԙј Ԙی یǘ Ԙی ی ی یԘј Ԙј یƘ ʘ Ƙʘ ی ݘ Ԙی.
ی ی ی Ԙѐی ی یی Ԙ ی ی Ԙѐی ی ی . : Ԙѐی ی ( ی䝍ی یی ی) ی Ԙ یی یی ی ѐی ی Ƙ Ͽ ی ی ʝ ی Ԙ یی .
: ی ی
{ ǻ ǻ یی ǻ ی }
ی ی ی ی ʝی ǘیی ی ی Ԙ ی ǐ یی
ǻ یی Ԙ ی ی یی ی Ԙѐی ی ی Ԙѐی ی یی ی یی .
ی ی ͝ ی: ... ... Ԙǡ ی ییی Ԙ ی ύ ی.
ی Ԙѐی ی ی یی :
{ }
ی ǘی ی Ԙ ʝی ی.
: ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ǻ И ϡ ی ی یی ی ی .... ی ی ی ͝ ی.
ی Øی یی Ԙѐی :
ی| : ی ی : ی Ԙ
ی ǐ ی ی ی ی: ʡ ی ԝی Ԙ.
Ԙ یی:ی ی ی ی Ԙ ی
ʝی ی ی Ԙ ϐ .
ی ی Ԙѐی یی:
ی ی ی ی Ԙ ی ی ی :ی ѐ ی ی ی ʝ ی Ԙ э ی ѐ ی ی یϡ ی э ی.
ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی یϡ ی ی یی یی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی یی ǘ یʡ ی ی ǐ ی ʝی ی یی ی ی ی Ș ی . Ԙ ʝی ی ی ی ی ی یی
{ }
ی ϐ Ԙѐ ʝی .
ی ی Ԙ ϡ Ԙ ʡ Ԙ Ԙ ʡ Ԙ ی ی Ԙ ... ی ʝ ی Ԙ Ԙ یی Ԙ ی ی ی ی ی ʝی ی یی: { }
ی Ԙ ی ی Ҙ Ԙ ʡ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی Ԙ ی ی ی ʝ ی ی : Ԙ : Ԙ ی .
یی ی Ԙѐی Øی Ԙѐی ی ʝی ی ی ^ ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ϐ یی ی Ԙѐی ی ی ϐ Ԙ یی: Ԙ یی Ԙ ی Ӂ : Ԙј Ԙј : Ԙѐی ی یی ی Ԙ ی.
ی Ԙ ی Ȑی ی ʝی ی ϐ ی Ԙ ǡ ی ی یی ی ی ی ی یی:
{ }
Ԙ
ی ی ϐ ǐ Ԙѐی ی ی ی ی ی ی Ԙѐی ی ی :
{ }
ی Ԙ ی Ԙѐی
ی ی ی ی ی ی ی Ԙѐی ϐ ی :
{ }
Ԙѐ ی .
Ԙѐ یی ʝی ی.

ی ڝی
ی ی ی ی ǘ ی ی ی یی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 23 Ș ی ی ی ѡ .
ی ی ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی یی ی یی .
ی ی ی ی ی ϡ ͘ ʘیی ͘ ی ϡ ی یی ی ݡ یی ی یی Ԙѐی ʡ ی ... ی ی ی ی یی یی یی .
ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ՝ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ... ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یʡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


: ی


ی


ی
ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .. یی ی ی ی ی ј ی ی یی ی ی ی ی ی .
5 ю !
80 44 ю 9 . ю 410 41 ϡ ю - 16 - 70 20 .
ю ʺ ю 2/5 .
ǐ ю ϡ ю 1403 1400 20 . 40 ю - ʐ э .
3 !
3 : 70 3 . 215 : 215 70 2 700 2 900 3 .
: 3 . : 215 86 3/6 .
ѐ !
3198 211 .
. ԡ 3198 211 .
111/8 . ԡ 652.9 ѐ 481 . 497 . ǁ 100 97 ȡ 92 91 . ǡ ߡ . 70 . ʡ .
!
ѐ 3 ϡ : 160 56 70 . : ( ) 5/8 11 13 .
3
30 27 .
5/4
ѐ : 17 . . 17 5/12 ǐ .
ی И ی ی.ی ǎ :

ʿ
ی ی ی ( ی ی یی) ی ی ی یϿ ی ی И ی ی ی یϡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی: {ی ی ی ی } . ی Șѐیی ی ی . ی یی ǐ ی ǐ ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ݻ ی ی ی Șѐیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ) ی ی یی ی ی.

ی ی یʿ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی. ی ی ی ی یی ݘی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ݡ ՝ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی یی ی.
ǐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی یی Ґ یی ی یی ϐی ی ی... ی ی ی ی ی ǐ یی ی ی یی ی ... ی ی.

ی ی
1- ی ی
ѐ ϐѐی ی ی ϐѐی ی ی ی. ی ݡ ی ی.
ی ی ѐ یی ی ی ی 䐝ی یی یی ی ی ѐ ی ی 䐝 ی 䐝 یییی ی ی ی ی ییی ی јی ی ی یی ی ی ʝ ی ی یی 䐝ی ی ی ȝϐی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ѐ ی ی ʝ ی یی ی ی ییی ی ی ی یی ی.
یی ی یʝی ی ی ی ݝی یی ... یی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ǐ ی ی یی ی ی ... ی ی ی ϐی ی ی ... ی ... ی ی ј ی ی ی ʝ 䐝ی یی Ϙی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ییی ی ʐی ی.
ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ʐی یی یی ی ی ی.
یی: ی ی ی ی ی ی یی 䝐 ی یی ȁ ǘ ی .
یی:... ی ی ی ی ی یی ی یǘ ǘ ی ی ی ی
یی ی ی Ȑ ی Ԙ ی .
ی ی ی یی ی ی یی یی ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی.
ی ی یی ی یی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی :
1 ʘی
2 ی ی یی
3 ی ی
4 ی یی
ی ی ی ی :
1 ی یѐ
2 ی ј یی
3 ی ی坐یی یی
4 јیی ی
5 ی ی ی
6 ی ی ی ی .
Ϙی ی ی ی ی ی ی
ی ϐѐی ی
ی ی :
1 ی ی ی ی ϐѐی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی .
ی ی ی ی э ی ی ی ʝی یی ی ی ی یی ی ی ϐѐی ییی ی یی یی یی یی .
2 ϐѐی ی ی э ی یی ϐی یی ی ی ی ی ی .
3 یی ی ی ییی ی ϐѐی ی ی
4 یی ی ی ی ی یی ȁ ی ی ی یی ی ی یی ݘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
5 ϐѐی ی Ґ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ییی
6 ϐѐی ی ی ی ی
7 ی јی ǡ ϡ ʡ ی ی (ʘی) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یʝی ی ی ی ی ی ݝ ی ی .
8 یʝیی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی.
9 ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی
10 ϐѐی ی ی ی ی یی ی ی Øی ی ی
11 ی ی ȝیی ی Ϙی Ԙ ی ј ی یی ی یʝیی ی ی یԝی ϐی
12 یʝیی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .
13 یʝ јی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʝیی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ϐѐی ی ی ی .
14 ی یی䝘 ی ی ی ی ϐѐی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی
ی ی ی ی ی یی .... ی ѐ ی ی یی ی ی ی ی ی Ǎی ǐی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی э ی ی یی ی یی . ی ی Ϙ ی ی ی΍ ی ی ی ی یی:
(( یی ͘ ی Ԙʝی ی ی ی یی ی ی ԝیی ѐ ی ی ی јی ی یی ی ی ѐی یی ӝ Ӂ یӝ ی یی ی ی јی ی یی ی ی јی ی ی ی ݝ یی یی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ϐ ی ی ϡ ѐ ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی Ԙʝی ی ʝی ی ی ی ی یی ی ǘ ی ی یϘϐ ی Ԙʐی ی. ԝی ی ѐ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʝ ی ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ѐ ی یی .
ی ϐ ی ی یی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی یی ی . ی ی ڝی ѐ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی. ǐ ی ی ی ی ی ی Ϙی ی ی ی ی ی یی ی ی . ǐ ی ی ی ی ϐی ی ѐ ی ی ی ی ی ϡ ی ی᝘ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǎ ی یی ѐ. ǘ ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی. ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϐی ی ȝϐی 坁ی ی ی .ی᝘ی یی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ѐ ѐ ی ی .
ی Ԙ ی ی ی ی ی ѡ ԝʐ ی یی ی ی ی ی ی ̝ ی . ی ی ѐ ی ی یی ی ی ی یی ی 捘 ی ѐ ی ی ی ǘ ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی (ی ی ی ) ی ԝǡ یی یی ی ی ی ی یی ی ی ǘ یی ی ǘ ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی .
ی ی ی ϡ ѐی ی ی ѐ ی Ӂ ی ی یی ѐ ی Ǎ یǡ ی ییی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی .
ی ی ی ی ی یϘی э ی ی ی ی ی јی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ǁی ی ǘ یی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ӂ ی ی ی ی ی. ǘ ϐی ی ی ی یǡ یی ی ی ی ӡ ǘӡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐѐی ی ی ی ی ی ی ی ύ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی ی ی ѡ یی ی یی ی ی ی ی ی 䐡 ی ی ی䝘 јʝی ѐ یی یی یی ی .))
یی ی ی
یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی.
ی یی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی ی ϐی Ϙیی ی ی ی یی ی ی ی Ԙ یی ݝیی ǁی ی ی یی ϐی ǡ یی ی ی ی ی ϐی ی ݘ И ی ی э 㝍ی ی ی ی

ی ی

ی

ی ی ݝیی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ϝی یǝی ی ی ی.
یی ی ی ی ی ǁیی ی ی ی ʐی یԐی ی ی ی یϡ ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ݝ ی ѐی ی ی ی ی ѐ یی .
ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .
ی
2 ی
ی ی
ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ϐی ی Ӂ یی ی ی ی ȁ ی ی یی ی ی ی Ԙᝐیی ی ی ی .
ی یی ی ی یی یی ی ǘ ی ی ی ی ǐ ی ی ی . ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ̝ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی ѐ ی ی. ی ǘ ی Ӂ .
ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ǡ ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی .
ی ی
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی :
1 ی ی:
یی ی И ϡ ی ی ... یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ʘ ی ... ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
2 ی ی:
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی یی :
1) ی ݝیی ی ϐی:
یی ҡ ی ʘی ی یی ј ی یی یی ϐی ی ی ی ی ϐی ǡ ϐی ʝ ʡ ی ی یی ی э ی ޝ ی ʐی ی ی ی ی ύ 㝍ی یϡ Ԙ یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ... یی . ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ݘی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی .
2) ی ی
یی ی ی یʝیی ی ی ϡ یی ی یی ی ی ی ی ی ϝ ی ییی ی ǘ ی ییی ǘ ... ی ییی ی ی ... یی ی ی یی ǐی .
ی ی یی یی ی یی ی ی ޝ ی یی ی ییی ǘ ǘ Ә یی ی ϐی ی ی ی یی یی ی ی ϐی ی یی ی ی ی یی ... ی ی ی یی ی یی ޝ ی یԝیی یی ی .... ύ .

3) یی  ی
ی ی یی ی ی . یی ی ǐ ی ی ی ی ژ یی ی یǡ ی ی ی ی ύ 䐝ی .
ی یی ی یی یی :
ی ی ی:
یی ϐی ی ǐ یʝی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ʐی . یی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی䝐 ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی.
ی
یی ϐی ی ی ی ی ی ǁیی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ǁیی ϐی ی ǡ ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی И ی یی ی ی یی ی ی ی Ԙی یی ی ی ی ی یی.
ی یی یی ی
ی یی ی یی ی ی Ȑی یی ی ی یی یی ی یی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی  ی ύ Ԙ ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ύ Ԙ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
- ӝ
ӝ ی ǡ ی یی یی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی یԝیی . یی ی یی ی ی یی ی ǐی ϐی ی : ی ی ی ییی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԑی ی ی ȁی یی ӝ ی ی ǡ ی. ی یی یی ϐی ی ی ӝ ی.
یʝ ی
ی یی یی ی ϐی ی. ی ی ی ی ی یی ی یی. ی ی Ԙی ی ی ی یی ی یی ی یǡ ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی.
ј یی
ǘ ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی یی ی Ș ی ی ی ی .
یی ی ی Ԙیی . ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی 䐝ی ی یی э ی یی ی ی یی ی.
ی ی ی
یی یی ی ϐی ی ی ی ǐ ی ی یی ی ѐ ی ی ی ی ی ϐی یی ی ʝی ی Ԙ ی ی ی ی یی .
یی یʝی ی ی ی یی ی ی ی Ȑی ی یی ی ییی یی ϡ ӝیی ی ی ... ی ی ی ی ی ی ... ی یѡ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ǘ ی یی ی ی ی ... ی ی Ԙ ی ی یی ی .
ی ی یی ی ϐی یی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی 5 ی ی ی ی ی ی یی ی ی ... ی ی ی ی یی .
ی
یی ی ی ȝϐی ی ی ʡ یی Ґی ی ی ی ییی یی Ԙ ی ی э ی ی ی ی یی ییی یی ... ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ϐی ʐ ییی ییی ϐی یϘ 捘 ی ی ی . ǘ ی ی ی ϐی ی ȡ ی ی ی ی ی ی ... ی یی ϐی ی ی ی . ی ی ی ی 䐝ی ی Ӂ یی ی یی ی ی .
ی ی
ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .
ی ی Ϙی یʝیی ѐ ی یی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی. ی Ә ی ͘ی ی ی. ی ی ϐی ی ی ی ϐی ԁ یی ј ی.
ی ی ؝ی ی یی ی ی یی ی یی ی ȍی ی ی ی ی ی ... ی ی یی ی ی ی ǘ یی ی ی ی ی.
ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یʝیی Ԙ ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ș ی.
ی یی ͝ی ی ی ی ی ی Ϙی ی ی ی ی ی Ϙ ی Ԙ ی ȝی ی э ѐ ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یȝی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ϐی ی. ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی یی.
یی ی ی ی ی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی .
ی
3 ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یϡ ی یی ی ی :
1 ی :
ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یی ϐی ی ی ی ؝ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ѐ ی ی یی:

ی ی یی
ی Ґ

ی ی
ϐ

2
ی یѐ ی ی یʝی یی ی ی ی ی ی ی ύ ȝϐی .
یی ی ʝ ͘ ی ییی یʝی ی .
ј ی یی ی ی ی ͘ ی ی ی یی Ґ ȝی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ǐ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ύ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی یʝی ʝ ی ی ی ی .
ʝ ی یی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ی یی ی э И ی ی یی یی:
1) یی ی ی ی ޝی ی ʐ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ǐ یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی یޝی ی یϘϐ ی ی ی ی.
2) یی Ș ی یی. یی یʝی ی ی ی یʝیی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
3) ی یی ʝی ی یی ی ی ... ی ی ی. ǎ یی یی یی ی ی یی ی ی јی ǎ ی ی یی Ԙ ی ی ی یی ی یی ی یی ی یی ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ǘ ی یی ی ی یʝی ی ی ی یی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .
ی ی یی ی یϡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی 䐝ی ی ی ی.
4) :
یی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ϡ Ԙ یʝی ی ی ی ی ی ݝیی ی ی یی ی ی ی.
ǐ ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی . ǐ ی ی یϘی ی ی ی ی ی ی یϘ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ȁϡ ی ی ی ی ی 坝ی ј ی ی ی ی Ϙ .
3 ی:
Ԙی ی یی یی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یʝی Ԙ ی ی ی ی ی坐ی ی ی ѡ ی ی یی یϡ ی ی ی ی ی ی坐 ی ی ی ی坐ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی یʝی یی یی ی یی ʐی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی ی .
4 ی
یی ǘ یی ی ی ی ی ی ییی ј ی Ԙ یی ی ی ی ј Ԙ ... ی ی ی ی یی ی ییی ѐی ی ی یی یʝی ی ی ی ی یی ی ی ی ... ی ی ی ѐ .
5 ی ی
یی ѐی ی ی ϐی ی ی ی یی ی ѐی ی ی ی ی ی ȍ ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی 䐝ی ی ی ی ی ی .
И ی ی یی ǐ ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی یی ی یی ی ی ی .
ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی ϐی ی ی ی ϐی .
Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی .
یی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ȍ坐ی ی Ϙ Ș یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ϙ ی ی ی ی ȍ ی ی یی ی ی ی ی ی Ϙ ی ϡ ی ییی ی Ϙ 8 یی ی ی ی Ϙ 12 یی ی ی یی И ی ی ی ییی ی یی ی ی ی ی ǐ ی.
ی ی یی ی ی ی ی ѐی یی ی ی ی ی یی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی.
ʘی ی ی ی ی یی сی ی یی ی 捘 ѐ یی ی ی ی ی ی. ییی یی ی یی ی 䐝ی ی .
ی ی ی ی ی ی ʝ یޝ ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی یی ی ی 㝘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐ ی ^ ... ی ی ی یی ی ی ی ی ی ییی ی сی یی ی ی ϐی یϡ . ی یی یی ی ی یی ی ی ی یʐی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی یی ی ی ^ ی ی یی .
ی ی یی ی ی ی ʝی ی ϡ ی ییϡ ی ی ϐی ی ϡ ϐ ϡ ی ی ی ϐی ی . ǐ یی ی ϐی ѐی ی ی ی Ȑ ޝی ی ی.
یی ی ی یʝی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی. ǘ ی ییϡ یی یǎی یی ѐی یϡ یʝی یی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ѐی ی ی ی.
ی ی یی یی ی ی .

ی ی ϡ یی ی ی ѐ ی ی ی ی ی یی ی ی Șѐیی ی . :
- ݘ:ݘ ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ݘ ی ی ی ݘ ی ی ی ی .
-: ی ی یѐی ی ی 䐝ی ی ϡ ʐ ϡ ѐ ϡ ϡ . ...
- ی: یی ی Ԑ Ϙ ... ی ی ی ѐ ϐ Ȑϡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی .
Ȗ ی: ی ی یی ی ی ی یی ی ی ϡ ی یی ی یی ی ی ی ... .
ی ی ی ی ی Ԙی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی.ی ڝی
ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی ی ی یʝی ی ی ی ʡ ی ی ݝیی یʝیی .... ی ی ی Ș ی ϡ ی ی ی ی ی ی .
یی ی ی坐یی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ϡ ی ϐی ی  ی .ی ڝی یی
ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ȁی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݡ ی ݡ ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی э ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ϡ ϐی ی ѐ ی ϐی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ǘی Ԙ ی ی .
ی Ґ ی ǘی ی ی ی ی ʘی یی یʡ یʡ ی ی ی ی یی یی. ی Ԙ ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی یی یʡ یی ی ی ی 捘ی ی ی ی.
1. ی
2. ̝ یی ی ی
3. ی ی
4. یϐ ی ԡ ی یی ی ی ی ǁ 1388 .
5. ی ݡ ی ǘ ی ȡ 1388 .ԡ ǁ
6. ی ی ی ی ʡ یʡ 1406 .
7. ی ޡ ی ی ی ʡ ǁ یʡ 1410 .
8. ی ی ی ی یی ی ی ی یҡ یʡ 1378 .
9. ѡ ی یʡ 1403 .
10. یΡ ی ی ی ی ǁ 1358 .
11. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1409 .
12. ی ی ی ǘ ی ی ی1400 .
13. ی - ی& - ی ی ی ی ی ǁ 1374 .
14. ی ی ی& - : ی ǁ 1360 .
15. ی ی ی یی 1415 ޡ ǁ ی: ی ی ی
16. ی ڡ ی ی ی 1422 .
17. ی ی ی ی یʡ ی ʡ 1402 .
18. ی یی یی ی ی ی ی ǁ ی 1380 .
19. ی ی ی ی ی ی
20. ی یی ی ǁ ی ی 1373 .
21. ی ѡ ی ی ǁ 1385 .
22. ی ͘ ی ی ی ی ی ی ǁ 1365 .
23. ی ޡ ǁ ی 1368
24. ی ی ی ی ǁ ی 1367 .
25. یˡ ѡ ǁ 1383 .
26. یɡ ͘یی ی ǡ 1387 ǁ
27. ی ͘یی ی ی ǁ 1413 .
28. ی ޡ ی ی ی ی ی ی
29. Ԙی Ϙ ی ی Әی ǁ 1363 .
30. ی ی ی ǁ ی ی 1421 .
31. یѡ ی ی ی ѡ 1422.
32. ی ی (ی 432 .) ی ǁ 1362 .
33. یڡ یی یʡ 2ϡ ǁ 1385 .
34. ی ی ی یی 1408 .
35. ͘ ی ی ی ǁ 1366 .
36. یϡ یϡ ی ی ǁ 1345 .
37. ی ی ی ی 1384 .
38. ییǘ ی ی 1386 .
39. ی ی یی ǁ ی 1365 .
40. ی ی ݡ یی یی ی ی 1388 .
41. ی ی Ϙ ی ی ǁԡ ǁ 1374 .
42. ی ѡ ی یјی ی
43. ȡ ی یʡ ݘѡ ǁ 1410 .
44. ی ی یی ی ی یی ی ی
45. ی ی ی ی ی یʡ ǁ 1408 .
46. ی ی ی ی ی یی ی ǁ
47. ј ی ی ی ی ی 1382 .
48. ی ی ی ǁ ی ی یی 1382 .
49. ی ʡ ǁ 1371
50. ȡ ی ی ѡ ǁ 1427 .
51. ޡ ی ی ی یʡ ǁ 1392 .
52. ی ی ی ޡ ǁ ی ی 1413
53. ϡ ی یی یی یʡ ǁ 1927
54. ϡ ی یی یی ی ǁ 1387 .
55. ی ͘ ی ی ی یˡ ǁ 1416 .
56. ی ͘ ی یی یˡ 1379 .
57. ی ی ی یی یی ی
58. ی یی یޡ ی ی ی یی ǁ 1415 .
59. ی ی ی^ ǁ 1409 .
60. ی ی ی ǘ ʡ یȡ ǁ 1387 .

www.Beseh-Rohani.ir